План студија 2012. | Студијски програми, Основне студије, Поштанске и банкарске технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2012. 

ПОШТАНСКЕ И БАНКАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Предмет Статус ЕСПБ
 
Прва година
Математика 1 О 7
Економија О 5
Енглески језик 1 О 4
Увод у саобраћај и транспорт О 6
Енглески језик 2 О 4
Основи поштанског саобраћаја О 5
Статистика О 6
Менаџмент О 5
Поштанске услуге О 6
 
Практикум из примене рачунара И 5
Математика 2 И 8
Спорт и рекреација 1 И 1
Основи програмирања 1 И 6
Увод у електронске комуникације И 5
Спорт и рекреација 2 И 1
Мултимедијална графика И 6
Спорт и рекреација 3 И 1
 
Друга година
Основи рачунарских мрежа О 6
Информационо-комуникациони сервиси О 6
Поштанска технологија О 6
Логистички сервиси О 6
Пословне комуникације О 6
Еколошки менаџмент О 3
Енглески језик стручни О 4
Електронске поштанске услуге О 6
Банкарство и платни промет О 6
 
Финансије И 4
Менаџмент продаје И 4
Рачуноводство И 6
Сигурност на Интернету И 4
Базе података И 6
Интернет пословање И 5
 
Трећа година
Практикум из поштанских услуга О 5
Практикум из поштанског саобраћаја О 5
Управљање квалитетом О 5
Практикум из шалтерског пословања О 5
Електронско банкарство О 5
Поштанско право О 5
Практикум из благајничког пословања О 5
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 4
 
Међународно банкарство И 6
Интернет берзе И 4
Маркетинг И 4
Стратегијски менаџмент И 6
Банкарска пракса И 5
Бизнис план И 6
Управљање ризицима И 5
Управљање пројектима И 5
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.