План студија 2017. | Студијски програми, Основне студије, Интернет технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2017. 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Прва година
Предмет Статус ЕСПБ
Математика О 5
Практикум из примене рачунара О 2
Основи програмирања 1 О 8
Web дизајн О 8
Енглески језик О 5
Основи програмирања 2 О 8
Базе података О 8
TCP/IP архитектура О 7
Енглески језик стручни О 5
 
Практикум из Web дизајна И 4
Архитектура рачунара и оперативни системи И 4
Менаџмент И 5
 
Друга година
 
МОДУЛИ
Web програмирање
Базе података - SQL сервер О 6
Основи ООП О 8
Пројектовање база података О 5
Web програмирање 1 О 5
Web програмирање 2 О 4
Web програмирање PHP 1 О 5
Практикум из Web програмирања PHP О 4
ООП С# 1 О 8
 

Практикум - кориснички интерфејс И 4
Практикум из база података И 3
Мрежни уређаји 1 И 5
Администрирање система Linux И 8
Администрирање система Windows И 6
Мрежни уређаји 2 И 5
 
Трећа година
Web програмирање PHP 2 О 8
Web програмирање ASP О 7
Пројектовање и тестирање софтвера О 5
Безбедност информационих система О 3
Администрирање база података О 6
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
Рачунарске мреже 1 И 5
ООП Java И 6
ООП C# 2 И 6
Програмирање - Android И 6
Cloud - Linux И 6
Практикум из рачунарских мрежа 1 И 3
Практикум из рачунарских мрежа 2 И 3
Практикум из објектног web програмирања И 3
Практикум - Е картон И 3
Практикум iOS програмирање* И 3
Cloud - Windows И 6
Рачунарске мреже 2 И 6
Безбедност рачунарских мрежа И 6
Мобилно здравство И 6
Нове технологије у биомедицини И 6
Информациони системи у медицини И 6
Интернет берзе И 4
WAN протоколи И 6
Пројектовање рачунарских мрежа И 6
Електронско банкарство И 5
Управљање пројектима И 6
Пословне комуникације И 3
Комуникациони модели И 5
iOS програмирање* И 6
DevOps И 4
 
Администрирање рачунарских мрежа
Базе података - SQL сервер О 6
Администрирање система Linux О 8
Администрирање система Windows О 6
Мрежни уређаји 1 О 5
Мрежни уређаји 2 О 5
 

Основи ООП И 8
Пројектовање база података И 5
Практикум из база података И 3
Web програмирање 1 И 5
Web програмирање 2 И 4
Web програмирање PHP 1 И 5
Практикум из Web програмирања PHP И 4
ООП C# 1 И 8
Практикум - кориснички интерфејс И 4
Аквизиција података у биомедицини И 6
Бежичне комуникације И 5
Оптичке комуникације И 6
 
Трећа година
Рачунарске мреже 1 О 5
Рачунарске мреже 2 О 6
Cloud - Linux О 6
Cloud - Windows О 6
Пројектовање рачунарских мрежа О 6
Безбедност информационих система О 3
Безбедност рачунарских мрежа О 6
Администрирање база података О 6
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
Мреже за приступ И 5
ООП Java И 6
Интернет берзе И 4
Стратегијски менаџмент И 5
Web програмирање PHP 2 И 8
ООП C# 2 И 6
Програмирање - Android И 6
Web програмирање ASP И 7
Пројектовање и тестирање софтвера И 5
Практикум из рачунарских мрежа 1 И 3
Практикум из рачунарских мрежа 2 И 3
Практикум из објектног web програмирања И 3
Практикум - Е картон И 3
Мобилно здравство И 6
Нове технологије у биомедицини И 6
Информациони системи у медицини И 6
WAN протоколи И 6
Електронско банкарство И 5
Корпоративни VoIP И 5
Управљање пројектима И 6
Пословне комуникације И 3
Комуникациони модели И 5
DevOps И 4
 
Медицинска информатика
Базе података - SQL сервер О 6
Web програмирање 1 О 5
Мрежни уређаји 1 О 5
Администрирање система Linux О 8
Администрирање система Windows О 6
Аквизиција података у биомедицини О 6
 
Основи ООП И 8
Web програмирање 2 И 4
Практикум из Web програмирања PHP И 4
Web програмирање PHP 1 И 5
ООП C# 1 И 8
Практикум - кориснички интерфејс И 4
Пројектовање база података И 5
Практикум из база података И 3
Мрежни уређаји 2 И 5
Оптичке комуникације И 6
 
Трећа година
Рачунарске мреже 1 О 5
Безбедност информационих система О 3
Cloud - Linux О 6
Информациони системи у медицини О 6
Нове технологије у биомедицини О 6
Мобилно здравство О 6
Администрирање база података О 6
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
Мреже за приступ И 5
ООП Java И 6
Web програмирање PHP 2 И 8
Cloud - Windows И 6
Безбедност рачунарских мрежа И 6
Рачунарске мреже 2 И 6
WAN протоколи И 6
Web програмирање ASP И 7
Пројектовање и тестирање софтвера И 5
ООП C# 2 И 6
Програмирање - Android И 6
Практикум из рачунарских мрежа 1 И 3
Практикум из рачунарских мрежа 2 И 3
Практикум из објектног web програмирања И 3
Практикум - Е картон И 3
Пројектовање рачунарских мрежа И 6
Корпоративни VoIP И 5
Управљање пројектима И 6
Пословне комуникације И 3
Интернет берзе И 4
Електронско банкарство И 5
Стратегијски менаџмент И 5
Комуникациони модели И 5
DevOps И 4
 
Информационе технологије
Базе података - SQL сервер О 6
Основи ООП О 8
Пројектовање база података О 5
Web програмирање 1 О 5
Web програмирање PHP 1 О 5
Мрежни уређаји 1 О 5
Администрирање система Linux О 8
Администрирање система Windows О 6
 

Web програмирање 2 И 4
Практикум из Web програмирања PHP И 4
ООП C# 1 И 8
Практикум - кориснички интерфејс И 4
Аквизиција података у биомедицини И 6
Практикум из база података И 3
Мрежни уређаји 2 И 5
Оптичке комуникације И 6
 
Трећа година
Безбедност информационих система О 3
Рачунарске мреже 1 О 5
Пројектовање и тестирање софтвера О 5
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
ООП Java И 6
Web програмирање PHP 2 И 8
ООП C# 2 И 6
Web програмирање ASP И 7
Програмирање - Android И 6
Cloud - Linux И 6
Практикум из рачунарских мрежа 1 И 3
Практикум из рачунарских мрежа 2 И 3
Практикум из објектног web програмирања И 3
Практикум - Е картон И 3
Практикум iOS програмирање* И 3
Администрирање база података И 6
Cloud - Windows И 6
Рачунарске мреже 2 И 6
Пројектовање рачунарских мрежа И 6
Безбедност рачунарских мрежа И 6
Мобилно здравство И 6
Нове технологије у биомедицини И 6
Информациони системи у медицини И 6
WAN протоколи И 6
Управљање пројектима И 6
Пословне комуникације И 3
Електронско банкарство И 5
Интернет берзе И 4
Стратегијски менаџмент И 5
Комуникациони модели И 5
iOS програмирање* И 6
DevOps И 4
 
  • Легенда
  • * - У школској 2022/23. години предмет се не може бирати
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.