Мрежне технологије - план 2008. | Студијски програми, Специјалистичке студије, План студија 2008. | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Мрежне технологије - план 2008. 

Мреже и мрежне технологије представљају основни вид организације све већег броја корисника и њихових захтева у погледу капацитета и начина преноса података. Кадрови обучени у области мрежних технологија, постају специјалисти, способни да дају свој максималан допринос у процесу пројектовања, производње, одржавања, администрирања и експлоатације мрежне опреме и различитих врста мрежа, према реализованом физичком нивоу преноса сигнала, као и мрежа мобилних телекомуникација.

 

По завршетку специјализације студенти се могу успешно укључити у пројектовање и извођење мрежа различитог типа, чиме се отвара широка могућност запошљавања у свим компанијама које раде на пројектима и реализацији рачунарских мрежа, кабловске телевизије, видео надзора, алармних и противпожарних система, мобилних LAN/WAN/MAN мрежа и слично.

 

Према плану студијског програма настава се одвија у склопу предавања, аудиторних и лабораторијских вежби.

Предавања се одвијају у амфитеатру и учионицама, где наставник предаје користећи видео презентације, као додатну погодност у излагању градива.

За већину предмета изводе се обавезне лабораторијске вежбе у савремено опремљеним телекомуникационим и рачунарским лабораторијама школе.

Програм специјалистичких студија се реализује у току једне школске године. Једна школска година обухвата три триместра у којима се одвија настава.

Оптичке мреже обрађују савремене технике преноса сигнала оптичким влакнима и другим оптоелектронским уређајима, са освртом на оптичку комутацију пакета и рутирање. Анализирани су и основни мрежни протоколи.

 

Технике рутирања и IP телефонија пружају студентима најсвежија знања из области рутирања, конфигурисања и одржавања мрежних уређаја, и функционисања преноса говора и другог саобраћаја у реалном времену путем Интернета.

Значај коју мреже и мрежна опрема имају у оквиру пословних субјеката и питања искоришћења постојећих и набавке нових технологија, обрађују се на предмету Управљање технолошким операцијама.

Мреже нове генерације су, кроз истоимени предмет, обрађене у смислу упознавања студената са реализацијом нових мрежних технологија и увођењем нових технолошких достигнућа која су у поступку, или тек треба да буду рализована, код нас и у свету.

Предмет Пројектовање мрежа оспособљава студенте за послове пројектанта и извођача радова на ТК системима и мрежама, обрадом основних принципа, стандарда, прописа и закона.

Предмет видео надзор оспособљава студенте за планирање, пројектовање и подешавање мрежа видео надзора у различитом окружењу, са освртом на имплементацију мрежног видео надзора базираног на IP протоколу, уз приказе реалних пројеката из наше земље.

Бежичне мреже представљају предмет који упознаје студенте са техикама реализације бежичног преноса, у складу са серијом стандарда типа IEEE 802.11 и 802.16. Коначно, студенти ће бити оспособљени за извођење и одржавање бежичних LAN мрежа.

 

Примењена електромагнетска компатибилност, је предмет који упознаје студенте са принципима електромагнетске заштите уређаја и мерењима EMC карактеристика IT опреме, у складу са важећим стандардима.

Лабораторија оптике у Виској ICT школи

Формирана је нова лабораторија за оптичке и приступне мреже. Лабораторија је опремљена најсавременијим инструментима, а очекује се набавка нове опреме везане за затворене видео системе.

 

Детаљније о студијском програму...

 

По завршетку студијског програма Мрежне технологије студенти стичу високо образовање другог степена струковних студија и звање - специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Мрежне технологије
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
1

Пројектовање мрежа

ОБ
5
2
Специјалистичка пракса
ОБ
13
3

Специјалистички рад

ОБ
17
 
4

IP телефонија

ИЗ
5
5

Администрирање система - Linux

ИЗ
5
6

Администрирање система - Windows

ИЗ
5
7

Бежичне мреже

ИЗ
5
8

Видео надзор

ИЗ
5
9

Мреже нове генерације

ИЗ
5
10

Оптичке мреже

ИЗ
5
11

Предмет са студијског програма
Електронско пословање

ИЗ
 
12

Примењена електромагнетна компатибилност

ИЗ
5
13

Рад у локалној заједници

 
1
14

Технике рутирања

ИЗ
5
15

Управљање технолошким операцијама

ИЗ
5
 

Специјалистичка пракса

  • Специјалистичка пракса је обавезна и носи 13 ЕСПБ
  • Ова пракса се реализује у току другог или трећег триместра

Праксу је могуће:

  • Признати ако студент ради на одговарајућим пословима
  • Реализовати у предузећу које сам студент одабере у договору са наставником
  • Реализовати кроз пројекат у договору са наставником

 

Студент који је једном изабрао и платио специјалистичку праксу и специјалистички рад не пријављује је и не плаћа новим уписивањем године.

Специјалистичка пракса се аутоматски уписује у студентску базу по подношењу потврде и не пријављује се посебно кроз испитну пријаву.