Рачунарске мреже | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рачунарске мреже 

Лабораторија за Рачунарске мреже опремљена је најсавременијом опремом чији најважнији део чине:

12 Cisco router-а (4x 2620, 2x 2621, 6x 2811)

12 Cisco switch-ева (6x 2950, 6x 2960)

10 Cisco IP телефона (6x 7906, 4x 7940)

18 радних места са 18 рачунара следеће конфигурације: i5 4590, 8gb ram, 1tb hdd

Лабораторија је пројектована тако да задовољава висок квалитет наставе.

Лабораторија за рачунарске мреже (Cisco) у Високој ICT школи

 

Лабораторија за рачунарске мреже (Cisco) у Високој ICT школи

 

Лабораторија за рачунарске мреже садржи и комплетну опрему за каблирање локалних мрежа и мерење карактеристика каблиране мреже.

 

Инструменти за испитивање каблова у Високој ICT школи

Алат за израду каблова у Високој ICT школи

 

LinkRunner у Високој ICT школи

Лабораторија садржи и 8 инструмената Link Runner који служе за основна мерења на бакарним кабловима: мерење дужине кабла, проверу жичне мапе, обележавање каблова после каблирања, проверу могућности комуницирања у мрежи, постојања DHCP сервера и мерење активности у локалној мрежи.

 

Најзначајнији мерни инструмент је DTX LT 120 Cable Analyzer који служи за аутоматско мерење свих параметара дефинисаних стандардима за сваки појединачни кабл у каблираној мрежи и одређивање категорије кабла, са могућношћу да се добију резултати мерења за сваки појединачни измерени параметар

Уређај за испитивање карактеристике мреже у Високој ICT школи

 

Router-и и switch-еви су смештени у орман са patch панелом на којем завршава хоризонтално каблирање унутар лабораторије. Тиме је омогућено да студенти могу да раде у реалним условима:

  • повезивање локалних мрежа
  • подешавање параметара крајних мрежних уређаја
  • конфигурисање switch-ева
  • међусобно повезивање локалних мрежа
  • конфигурисање router-а.

 

Лабораторија за рачунарске мреже (Cisco) у Високој ICT школи

 

Лабораторија се поред редовне наставе користи и за Cisco CCNA курс који се одржава у Школи.

 

Cisco logo