Дипломе | Студирање, Студентска питања | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Дипломе 

Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве завршног/мастер рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 10000 динара (за израду дипломе на српском језику) или уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 12000 динара (за израду дипломе на српском и енглеском језику), као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Сврха уплате: Трошкови израде дипломе

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

НАПОМЕНА: Термин свечане доделе биће благовремено објављен на сајту.