Обавештења о настави 

Подсећамо да је, у циљу спречавања ширења вирса Covid 19, обавеза студената да прођу дезобаријеру на улазу, да носе заштитне маске, као и да све време боравка у згради одсека држе дистанцу од најмање два метра.
Распоред лабораторија у просторијама Високе ICT школе могу се видети на схеми у прилогу.
Висока железничка школа струковних студија се налази на адреси Здравка Челара 14 (користити десни улаз до централног степеништа). Учионице 95 (ж1) и 96 (ж2) се налазе на првом спрату (слика 1 у прилогу). Амфитеатар се налази на другом спрату (слика 2 у прилогу).
Одобрени мастер радови Наставно-стручног већа Одсека Високе школе за информационе и комуникационе технологије од 01.04.2021. године:


· Филип Грковић 2018/18 „Имплементација аутоматизације у мрежним системима“

· Душан Швенда 2024/18 „Интеграција Лора базних станица у мрежу Телекома Србија“

· Тамара Недић 2003/19 „Nextcloud Hub“

· Марко Андрејић 2011/18 „Анализирање log порука у рачунарским мрежама“

· Божица Ракочевић 2037/19 „VPN – Виртуелне приватне мреже“