Приступ курсевима на Е-learning сервису | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Приступ курсевима на Е-learning сервису 

Школски Е- learning сервис представља систем за интерактивно учење који се користи за реализацију е-курсева из предмета на којима се овај вид наставе комбинује са класичним облицима наставе.
Упис на активне курсеве студенати сами обављају уз договор са предметним наставником. На курс могу да се упишу сви студенти који су пријављени на предмет. Да би се упис обавио, потребно је да сви студенти имају активне школске имејл налоге.

Уколико дође до проблема приликом приступа Е- learning сервису, треба се обратити администратору сервиса на имејл radovan.mitricevic@ict.edu.rs