Мерења и сензори 1 | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Мерења и сензори 1 

Modulacije

Лабораторија је опремљена савременим уређајима произвођача ДЕГЕМ (Израел). Осам истоветних радних места за по два студента (укупно 16 радних места), омогућава да наставник излаже градиво на практичним уређајима. Студенти једновремено врше верификацију теоријских садржаја, као и мерење и анализу карактеристичних параметара система. Свака макета је наменска. За вежбе постоје припремљени практикуми. Од постојеће опреме је могуће реализовати 40-50 различитих трочасовних вежби из комутација и комутационих система.

 

У овој лабораторији се одржавају лабораторијске вежбе из предмета-МЕРЕЊА за студенте прве године. Написан је практимум који је прилагођен почетницима да са лакоћом приступе сваком инструменту и овладају практичним знањима потребним за рад са мерним инструментима у даљој пракси. Посебна пажња је посвећена условима рада и начину коришћења инструмента са предходним знањем спецификације инструмента, којем је посвећена вежба. Практикум даје поступак извођења лабораторијске вежбе у више тачака и свака детаљно описана. Сви резултати треба да су уписани и ради бољег разумевања, да су табеларно и графички приказани, а сви сигнали уредно нацртани и обележени. У наредним годинама, студенти одрађују лабораторијске вежбе из предмета Модулације, Бежични пренос,... који су уско стручни.Вежбе се односе на амплитудску модулацију, рад осцилатора, демодулацију, фреквенцијску модулацију и детекцију, ССБ модулацију... Све вежбе се одрађују уз помоћ практимума, који дају поступак извођења лабораторијских вежби у више тачака. Уз њих је детаљно описан и списак инструмената, сонди и макета од ЦОМ – 1 до ЦОМ-7. У лабораторији се једновремено конфигурише осам комутационих система које је могуће два-по-два повезати, чиме се могу реализовати различите врсте веза у систему. Макете су истих карактериситка као уређаји у системима комутације и преноса, што доприноси добром разумевању њиховог функционисања.

 

Лабораторија за Модулације је опремљена модуларним макетама које се смештају у рекове (по три највише). Напајање рекова се врши са мастер боард јединица (МБ) и то по једног хоризонталног и једног вертикалног.

 

Модуларност омогућава да се вежбе конфигуришу на различите начине. На пример: синтетизатор фреквенције се може користити уз било коју другу ЦОМ макету за коју је потребно имати улазни такт сигнал сигнал.

 

Макете из серије ЦОМ-6 су предвиђене за испитивање поступка одмеравања сигнала. Модуларне су и омогућавају поступно увођење дигитализације и снимање дијаграма у појединим тачкама. Први сусрет студената са вишеструким преносом и временском расподелом канала врши се на макетама серије ЦОМ-6.

 

Макета синфазне петље (Phase Lock Loop, PLL) урађена је у хибридној техници што омогућава праћење сигнала у појединим тачкама уређаја. Осам идентичних макета урађене су модуларно, тако да се њиховим комбиновањем могу конфигурисати различити склопови и независно испитивати: ВЦО, фазни компаратор, фазни детектор, PLL петља.