Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Pачунарскe мрежe 1

 Интернет технологије

 23.11.2018. 16:00

Основи ООП (C#)

 Интернет технологије

 24.11.2018. 11:00

Електротехника

 Комуникационе технологије

 27.11.2018. 9:30

Безбедност информационих система

 Комуникационе технологије, Интернет технологије

 27.11.2018. 11:00

Практикум из примене рачунара

 Интернет технологије

 28.11.2018. 9:30

 лаб. kолоквијум

 Додатни распоред

Пројектовање мрежа

 специјалистичке студије, мастер студије

 28.11.2018. 19:00

Енглески језик 1

 Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 29.11.2018. 10:00

 лаб. Рачунари 1

Мреже за приступ

 Интернет технологије, Телекомуникације

 30.11.2018. 11:00

Практикум из примене рачунара

 Поштанско-логистички системи

 30.11.2018. 14:00

 лаб. Мултимедија

ООП C# 2

 Интернет технологије

 30.11.2018. 16:00

Web програмирање

 Интернет технологије

 1.12.2018. 9:00

 Група 1

Web програмирање

 Интернет технологије

 1.12.2018. 11:00

 Група 2

Web дизајн

 Интернет технологије

 1.12.2018. 13:30

Транспортне мреже

 Комуникационе технологије

 3.12.2018. 13:00

Pачунарскe мрежe

 Интернет технологије, Телекомуникације

 4.12.2018. 9:00

Pачунарскe мрежe 1

 Интернет технологије

 4.12.2018. 9:00

Робно транспортни центри

 специјалистичке студије

 4.12.2018. 17:00

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Телекомуникације

 5.12.2018. 10:00

Основи рачунарских мрежа

 Поштанске и банкарске технологије

 5.12.2018. 10:00

Поштанска технологија

 Поштанске и банкарске технологије

 5.12.2018. 11:00

TCP/IP архитектура

 Интернет технологије

 5.12.2018. 19:00

Базе података – SQL сервер

 Интернет технологије

 6.12.2018. 18:00

 лаб. kолоквијум

Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици

 Поштанско-логистички системи

 7.12.2018. 11:00

Практикум из телекомуникација

 Телекомуникације

 7.12.2018. 16:00

Практикум из примене рачунара

 Комуникационе технологије

 8.12.2018. 9:00

 лаб. Рачунари 1

Практикум из поштанских услуга

 Поштанске и банкарске технологије

 10.12.2018. 11:00

Поштанска регулатива

 Поштанско-логистички системи

 10.12.2018. 13:00

Основи телекомуникација

 Комуникационе технологије

 10.12.2018. 16:00

 у Железничкој школи

Дигиталне телекомуникације

 Телекомуникације

 10.12.2018. 16:00

 у Железничкој школи

Pачунарскe мрежe

 Интернет технологије, Телекомуникације

 12.12.2018. 9:00

 лаб. kолоквијум

Web дизајн

 Интернет технологије

 12.12.2018. 19:00

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Телекомуникације

 13.12.2018. 8:00

 Поправни колоквијум

Технологије курирских процеса

 Поштанско-логистички системи

 13.12.2018. 13:00

Основи ООП (Јаvа)

 Комуникационе технологије, Интернет технологије

 13.12.2018. 18:00

Увод у саобраћај и транспорт

 Поштанско-логистички системи

 14.12.2018. 9:00

Основи ООП (C#)

 Интернет технологије

 14.12.2018. 16:00

 лаб. kолоквијум

Поштанска технологија

 Поштанске и банкарске технологије

 15.12.2018. 10:30

 Поправни колоквијум

Технологије курирских процеса

 Поштанско-логистички системи

 15.12.2018. 10:30

 Поправни колоквијум

Електротехника

 Комуникационе технологије

 15.12.2018. 11:00

Технике рутирања

 специјалистичке студије, мастер студије

 15.12.2018. 13:00

 лаб. Рачунари 1

Администрирање система Linux

 мастер студије

 15.12.2018. 13:00

 лаб. Интернет