Распоред колоквијума | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Економија

 Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Комуникационе технологије

 29.11.2022. 10:00

Web програмирање PHP2

 Интернет технологије

 30.11.2022. 15:00

Основи програмирања 1

 Интернет технологије

 1.12.2022. 9:00

 по групама

Стратегијски менаџмент

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 1.12.2022. 10:00

Енглески језик

 Комуникационе технологије

 1.12.2022. 15:00

 поправни колоквијум

Web програмирање 1

 Интернет технологије

 2.12.2022. 16:00

Видео надзор

 Мрежно и софтверско инжењерство

 2.12.2022. 17:00

Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици

 Поштанско-логистички системи

 5.12.2022. 9:00

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 5.12.2022. 11:00

 по групама

Рачунарске мреже 1, Рачунарске мреже

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Телекомуникације

 5.12.2022. 15:00

 по групама

Базе података SQL сервер

 Интернет технологије

 6.12.2022. 16:00

 по групама

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи

 8.12.2022. 11:30

Администрирање система Linux

 Мрежно и софтверско инжењерство

 8.12.2022. 18:00

Математика, Математика 1

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика, Поштанске и банкарске технологије

 9.12.2022. 8:00

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 9.12.2022. 11:00

 по групама

Основи ООП

 Интернет технологије

 9.12.2022. 16:00

 по групама

Администрирање система Windows

 Мрежно и софтверско инжењерство

 10.12.2022. 0:00

 у термину лаб. вежби

IP локалне мреже

 Мрежно и софтверско инжењерство

 10.12.2022. 0:00

 у термину лаб. вежби

Web програмирање PHP2

 Интернет технологије

 12.12.2022. 0:00

 у термину лаб. вежби

Транспортне мреже

 Комуникационе технологије

 12.12.2022. 9:00

 поправни колоквијум

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 12.12.2022. 11:00

 поправни колоквијум

Увод у операциона истраживања

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 12.12.2022. 11:00

Технологије курирских процеса

 Поштанско-логистички системи

 12.12.2022. 14:00

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 13.12.2022. 11:00

 поправни колоквијум

Web програмирање PHP2

 Интернет технологије

 14.12.2022. 0:00

 у термину лаб. вежби

Web програмирање 1

 Интернет технологије

 14.12.2022. 17:00

 по групама

Графички софтверски алати

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Банкарство и пословна информатика

 16.12.2022. 12:00

Технологије курирских процеса

 Поштанско-логистички системи

 16.12.2022. 14:00

 поправни колоквијум

Основи телекомуникација

 Комуникационе технологије

 16.12.2022. 16:00

IP локалне мреже

 Мрежно и софтверско инжењерство

 16.12.2022. 17:00

Технике рутирања

 Мрежно и софтверско инжењерство

 17.12.2022. 0:00

 у термину лаб. вежби

Администрирање система Linux

 Мрежно и софтверско инжењерство

 17.12.2022. 0:00

 у термину лаб. вежби