Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Статистика

 Комуникационе технологије

 20.5.2019. 14:30

Администрирање IP мрежа

 мастер студије

 20.5.2019. 17:30

Web програмирање PHP

 Интернет технологије

 21.5.2019. 9:00

Практикум из Web програмирања PHP

 Интернет технологије

 21.5.2019. 9:00

Основи програмирања 2

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Телекомуникације

 21.5.2019. 16:00

Програмирање база података

 специјалистичке студије, мастер студије

 24.5.2019. 17:00

Мрежни уређаји 2

 Комуникационе технологије, Интернет технологије

 27.5.2019. 9:00

Мрежни уређаји

 Интернет технологије, Телекомуникације

 27.5.2019. 9:00

Пословни енглески језик

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 28.5.2019. 9:30

Основи програмирања 2

 Интернет технологије

 28.5.2019. 18:00

Статистика

 Поштанско-логистички системи

 29.5.2019. 14:45

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 29.5.2019. 16:00

Енглески језик стручни

 Интернет технологије

 31.5.2019. 9:00

Мреже нове генерације

 специјалистичке студије, мастер студије

 1.6.2019. 9:00

Енглески језик стручни

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 1.6.2019. 13:00

Поштански саобраћај

 Поштанско-логистички системи

 3.6.2019. 13:00

Практикум из поштанског саобраћаја

 Поштанске и банкарске технологије

 3.6.2019. 16:15

 група 1

Пројектовање база података

 Интернет технологије

 4.6.2019. 9:00

Основи програмирања 2

 Интернет технологије

 4.6.2019. 18:00

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 4.6.2019. 18:15

 група 1

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 5.6.2019. 10:30

 група 2

Практикум из поштанског саобраћаја

 Поштанске и банкарске технологије

 5.6.2019. 13:00

 група 2

City логистика

 Поштанско-логистички системи

 6.6.2019. 11:00

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 6.6.2019. 13:15

 група 3

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 6.6.2019. 15:45

 група 4

Спољнотрговинско пословање

 Комуникационе технологије

 6.6.2019. 18:00

Међународно банкарство

 Поштанске и банкарске технологије

 6.6.2019. 18:00

Практикум из поштанског саобраћаја

 Поштанске и банкарске технологије

 7.6.2019. 11:15

 група 3

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 7.6.2019. 12:00

 група 5

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 7.6.2019. 14:30

 група 6

Електронске комуникације

 Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи

 10.6.2019. 12:00

Статистика

 Комуникационе технологије

 10.6.2019. 13:00

Практикум из Web програмирања PHP

 Интернет технологије

 10.6.2019. 13:00

 Лабораторијски колоквијум (више термина)

 Додатни распоред

Практикум из Web дизајна

 Интернет технологије

 10.6.2019. 14:00

 Бројеви индекса: 62/16 - 75/18

Практикум из Web дизајна

 Интернет технологије

 10.6.2019. 15:00

 Бројеви индекса: 76/18 - 313/18

Поштанско право

 Поштанске и банкарске технологије

 11.6.2019. 9:30

Бежичне комуникације

 Комуникационе технологије, Интернет технологије

 11.6.2019. 16:00

Бежичне телекомуникације

 Телекомуникације

 11.6.2019. 16:00

Базе података

 Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика, Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 12.6.2019. 16:00

Web програмирање ASP

 Интернет технологије

 12.6.2019. 17:00

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 13.6.2019. 9:15

 група 1, група 2

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 13.6.2019. 11:00

 група 3, група 4

Практикум из благајничког пословања

 Поштанске и банкарске технологије

 13.6.2019. 13:00

 група 1

Практикум из благајничког пословања

 Поштанске и банкарске технологије

 13.6.2019. 15:30

 група 3

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 14.6.2019. 8:30

 група 5, група 6

Администрирање система Linux

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 14.6.2019. 10:15

 група 7, група 8

Практикум из благајничког пословања

 Поштанске и банкарске технологије

 14.6.2019. 12:00

 група 2

Поштански саобраћај

 Поштанско-логистички системи

 14.6.2019. 15:00

 Поправни колоквијум

Пројектовање и тестирање софтвера

 Интернет технологије

 14.6.2019. 17:00

Програмирање база података

 специјалистичке студије, мастер студије

 14.6.2019. 17:00

Администрирање IP мрежа

 мастер студије

 15.6.2019. 15:30