Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

WEB дизајн

 Интернет технологије

 23.11.2019. 9:00

Web програмирање

 Интернет технологије

 23.11.2019. 11:00

Web програмирање 1

 Интернет технологије

 23.11.2019. 11:00

Рачунарске мреже 1

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 23.11.2019. 13:30

Рачунарске мреже

 Интернет технологије, Телекомуникације

 23.11.2019. 13:30

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 25.11.2019. 10:00

 Група 1 - парни бројеви индекса

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 25.11.2019. 11:00

 Група 2 - непарни бројеви индекса

Мерења и сензори

 Комуникационе технологије

 26.11.2019. 14:00

 у Железничкој школи

Енглески језик

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 27.11.2019. 16:00

 у Железничкој школи

Мреже за приступ

 Интернет технологије, Телекомуникације

 28.11.2019. 12:00

 лаб. Интернет

Архитектура рачунара и оперативни системи

 Интернет технологије

 28.11.2019. 14:00

Практикум из примене рачунара

 Поштанско-логистички системи

 29.11.2019. 15:00

 лаб. ПостНет

Базе података SQL сервер

 Интернет технологије, Банкарство и пословна информатика

 2.12.2019. 9:00

 Група 1 - парни бројеви индекса

Базе података SQL сервер

 Интернет технологије

 2.12.2019. 11:00

 Група 2 - непарни бројеви индекса

Електротехника

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 2.12.2019. 16:00

 у Железничкој школи

Увод у саобраћај и транспорт

 Поштанско-логистички системи

 3.12.2019. 12:00

Практикум из примене рачунара

 Интернет технологије

 3.12.2019. 14:00

 Група 1 - парни бројеви индекса

Практикум из примене рачунара

 Интернет технологије

 3.12.2019. 15:00

 Група 2 - непарни бројеви индекса

Технологије курирских процеса

 Поштанско-логистички системи

 4.12.2019. 11:00

Поштанска технологија

 Поштанске и банкарске технологије

 4.12.2019. 11:00

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 4.12.2019. 12:00

 Група 1

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 5.12.2019. 15:30

 Група 2

Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици

 Поштанско-логистички системи

 6.12.2019. 12:00

Практикум из поштанских услуга

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије

 6.12.2019. 17:00

 Група 3

Видео надзор

 мастер студије

 6.12.2019. 18:00

Основи ООП

 Интернет технологије

 7.12.2019. 10:00

TCP/IP архитектура

 Интернет технологије

 7.12.2019. 15:00

TCP/IP архитектура

 Интернет технологије

 7.12.2019. 16:00

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије, Банкарство и пословна информатика

 9.12.2019. 10:00

 Група 1 - парни бројеви индекса

Безбедност информационих система

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 9.12.2019. 11:00

 Група 2 - непарни бројеви индекса

Мреже за приступ

 Интернет технологије, Телекомуникације

 9.12.2019. 13:00

 лаб. Рачунари 1

Основи телекомуникација

 Комуникационе технологије

 10.12.2019. 12:00

Дигиталне телекомуникације

 Телекомуникације

 10.12.2019. 12:00

Поштанска регулатива

 Поштанско-логистички системи

 10.12.2019. 14:00

 у Железничкој школи (Ж1)

Телевизија

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 11.12.2019. 16:00

 у Железничкој школи

Електротехника

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 12.12.2019. 16:00

 у Железничкој школи

Технике рутирања

 мастер студије

 12.12.2019. 18:00

 лаб. Рачунари 1

Практикум из примене рачунара

 Комуникационе технологије, Телекомуникације

 13.12.2019. 19:00

 лаб. Оптика

WEB дизајн

 Интернет технологије

 14.12.2019. 9:00

Web програмирање 1

 Интернет технологије

 14.12.2019. 11:00

Web програмирање

 Интернет технологије

 14.12.2019. 11:00

Рачунарске мреже 1

 Интернет технологије, Комуникационе технологије

 14.12.2019. 13:30

Рачунарске мреже

 Интернет технологије, Телекомуникације

 14.12.2019. 13:30

IP локалне мреже

 мастер студије

 15.12.2019. 10:00