Најчешће постављана питања | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Најчешће постављана питања 

 1. Како да попуним уплатницу за рату школарине?
  Пример правилно попуњене уплатнице за школарину можете видети овде.
 2.  

 3. Како да попуним уплатницу за пријаву испита?
  Пример правилно попуњене уплатнице за пријаву испита можете видети овде.
 4.  

 5. Потребна ми је потврда/уверење да сам редован студент (да сам уписао текућу школску годину)? Где и када могу преузети потврду/уверење? Да ли се та потврда/уверење плаћа?
  Оверен образац потврде - уверења о статусу студирања могу уз индекс преузети студенти који су уписани у текућу школску годину. Потврду (уверење) могуће је преузети само уз индекс у току радног времена студенстке службе са студентима.

   

  НАПОМЕНА: Трошкови издавања стандардних уверења и потврда (нпр. о статусу студента) износе 1000 динара. Не наплаћује се накнада у случају када се уверење или потврда издаје за сврху регулисања права из социјалног и здравственог осигурања, запошљавања, смештаја у студентски дом, ради добијања студентских кредити и стипендија, визе, ради учлањења у студентску задругу, регулисања права на повлашћену вожњу, регилисања војне обавезе.
 6.  

 7. Како и где могу преузети документа средње Школе (диплому о завршном раду, као и сведочанства свих завршених разреда средње Школе)?
  Студенти документа могу преузети радним данима у периоду од 10 до 13 часова у студентској служби.
  За преузимање је потребан индекс, потврда из библиотеке да се студент раздужио са књигама (студенти могу мејлом затражити издавање потврде обраћајући се на мејл biblioteka@ict.edu.rs), као и уплатница о плаћеним трошковима за преузимање (преузимање документације плаћа се 1000 динара, број жиро рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Преузимање документације на реверс, позив на број 2-број-индекса).
 8.  

 9. Изгубио сам индекс. Која је процедура за издавање дупликата индекса?
  За издавање дупликата индекса студент подноси студентској служби следећу документацију:
  1. Потврду из Службеног гласника да је стари индекс оглашен неважећим.
  2. Молбу (преузима се у студентској служби или са сајта Школе).
  3. Доказ о уплати 3000 динара за трошкове издавања дупликата индекса (број рачуна Школе 840-2119666-62, сврха уплате Трошкови издавања дупликата индекса, позив на број 2-број индекса студента).
  4. Индекс (купити у књижари "Просветни преглед" или у скриптарници Одсека).
  5. Две фотографије формата 3,5 цм x 4,5 цм.

   

  НАПОМЕНА: Од датума пријема комплетне документације Студентска служба у року од 7-10 дана врши издавање дупликата индекса.
 10.  

 11. Када се и како пријављују предмети за наредну школску годину?
  Студенти предмете пријављују пре почетка школске године путем студентског web сервиса у терминима дефинисаним Календаром уписних активности за текућу школску годину.
 12.  

 13. Ове године сам се уписао у Високу ICT школу. Видео сам на вашем сајту да постоје предиспитне обавезе. Шта то тачно значи?
  Предиспитне обавезе представљају обавезе које морате испунити у току триместра да бисте стекли право да полажете испите.
 14.  

 15. Изгубио сам шифру за логовање на студентски web сервис. Ко може да ми да ту шифру?
  Уколико студент има проблем са логовањем на студентски web сервис обраћа се администраторима Школе уз индекс или слањем питања (са школског мејл налога) на мејл: podrska@ict.edu.rs
 16.  

 17. Имам проблем са пријавом испита. Коме треба да се обратим?
  Уколико студент има проблем приликом пријаве испита неопходно је да се обрати студентској служби слањем питања са школског мејл налога на мејл студентске службе studentska.sluzba@ict.edu.rs.

   

  НАПОМЕНА: Неопходно је да студент пријави проблем студентској служби за време трајања пријаве испита.
 18.  

 19. Коме треба да се обратим за све информације које се тичу реализације предмета Стручна пракса?
  Детаљно упутство за реализацију Стручне праксе за сваки студијски програм објављено је на RCUB-у. Када студент упише курс Стручна пракса имаће приступ свим информацијама које се тичу реализације исте.
  НАПОМЕНА: За сва додатна питања студент се може обратити шефу студијског програма.
 20.  

 21. Имам 58 ЕСПБ бодова из прве године студијског програма. Положио сам све обавезне предмете па ме сада интересује да ли могу да изаберем више изборних предмета из друге године студијског програма и тако допуним 2 ЕСПБ која ми недостају у првој години?
  Не можете. Неопходно је да остварите најмање 60 ЕСПБ на предметима који припадају првој години студијског програма.
  Приликом пријаве предмета за наредну школску годину путем студентског web сервиса пријавите изборни предмет који носи најмање 2 ЕСПБ.
 22.  

 23. 12. 2021/22. године уписао сам се у Високу ICT школу. Да ли је сада неопходно да имам најмање 37 ЕСПБ из прве године да бих уписао другу годину?
  Није неопходно да имате најмање 37 ЕСПБ бодова. 37 ЕСПБ, према Закону о високом образовању, не представља број бодова који треба да стекнете у години студија, већ број бодова који морате да упишете у наредној години студија, уколико се сами финасирате, да бисте добили статус студента.
  У конкретном случају, ви ове школске године уписујете поново обавезне предмете које нисте положили у претходној години, а изборне предмете које нисте положили можете бирати поново, а можете их заменити другим изборним предметима. Поред тога уписујете и предмете из наредне године студијског програма. Укупан број бодова који носе предмети које сте одабрали не сме бити мањи од 37 ЕСПБ за студенте на самофинансирању, односно 60 ЕСПБ за студенте који се финансирају из буџета.
  Студент који се сам финансира, може пријавити предмете за више од 37 ЕСПБ и платити одговарајући износ за одабрани број ЕСПБ.
 24.  

 25. Зашто се пријављују обавезни предмети? Зар се то не подразумева?
  Под обавезним предметом подразумева се предмет који мора обавезно да се положи до краја школовања. То значи да студент не мора све обавезне предмете једне године студијског програма да одабере у једној школској години. Због тога се и обавезни предмети пријављују путем студентског web сервиса за студијску годину којој предмет припада.
  У случају да студент жели да пријави све обавезне предмете једне студијске године у једној школској години, неопходно је да их све пријави путем студентског web сервиса. При избору предмета за сваку школску годину треба водити рачуна да крајњи циљ (услов да се приступи одбрани завршног рада) треба да буде најмање 180 ЕСПБ, распоређених на најмање 60 ЕСПБ по свакој студијској години (обавезни + изборни).
 26.  

 27. На сајту Школе видео сам да је заказана презентација изборних предмета после које треба да изаберемо (упишемо) предмете. Како се врши тај упис изабраних предмета?
  Презентације изборних предмета треба да олакшају студентима да се определе за предмете.
  За сваку годину студијског програма студенти могу путем студентског web сервиса да пријаве изборне и обавезне предмете (ЕСПБ бодови свих предмета приказани су у делу за пријаву). Збир ЕСПБ бодова свих пријављених предмета представља број бодова који је студент уписао у једној школској години.
 28.  

 29. Студентска служба ме је обавестила да не испуњавам услове да браним завршни рад зато што ми недостаје 5 ЕСПБ из друге године студијског програма. Како је то могуће када сам ја остварио у трећој години 66 ЕСПБ и имам укупно 181ЕСПБ?
  Неопходно је да у свакој години студијског програма остварите најмање 60 ЕСПБ. Ви сте остварили 60 ЕСПБ из предмета прве године студијског програма, 55 из предмета друге године и 66 из предмета треће године студијског програма. Проблем је у томе што из предмета друге године студијског програма нисте остварили најмање 60 ЕСПБ.
  Неопходно је да пријавите један изборни предмет друге године студијског програма од најмање 5 ЕСПБ (све обавезне предмете друге године сте положили) и тек када положите тај предмет, можете приступити одбрани завршног рада.
 30.  

 31. До краја школовања остало ми је да положим још 3 испита. Да ли могу сада да изаберем тему завршног рада и да уз преостале обавезе у школи почнем да радим завршни рад? Коме да се обратим за тему?
  Избор теме за завршни рад можете да извршите у току завршне године студија, можете да радите на њему, али не можете приступити одбрани завршног рада док не исполажете све испите и добијете одобрење студентске службе да сте испунили услове да приступите одбрани завршног рада.
  На сајту школе на страници https://www.ict.edu.rs/studiranje/zavrsni-i-diplomski-radovi имате листу предмета из којих се може радити завршни рад. Према својим склоностима изаберите предмет (услов је да сте предмет положили у току студија) и обратите се предметном наставнику који ће бити Ваш ментор за израду завршног рада. Након дефинисања теме, литературе и циљева које треба да испуни ваш рад, приступате изради рада. У току израде, ментор прати ваш рад, до коначне верзије рада, с којом можете приступити одбрани.
 32.  

 33. Договорио/ла сам се са ментором око предмета и теме за одбрану завршног рада. Која је процедура за пријаву одбране завршног рада? Коме треба да се обратим?
  - Студент ментору прослеђује пријаву теме завршног рада. Истовремено студент Студентској служби прослеђује испитну пријаву завршног рада (испитну пријаву завршног рада студент може проследити и путем мејла тако што ће попунити doc формат који се налази у прилогу) - попуњава се само горњи део пријаве.

   

  - Када Наставно-стручно већe Одсека одобри тему студенту Студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента најраније за три недеље* да ли је пријава одобрена или не. Студентска служба том приликом обавештава студента и о свим задужењима и уплатама које је потребно да изврши пре преузимања пријаве.

   

  - Студент је у обавези да пре одбране завршног рада преузме од Студентске службе испитну пријаву, пријаву теме завршног рада, ШВ 50 образац и налепницу за CD/DVD. * (Правилник о студијама, чл.50 став 3)

   

  НАПОМЕНА: Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве завршног рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе, као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.
 34.  

 35. Одбранио/ла сам завршни рад. Када могу да преузмем Уверење о стеченом високом образовању?
  Након одбране завршног рада ментор прослеђује студентској служби комплетну документацију са одбране и студентска служба у року од 8 радних дана издаје Уверење о стеченом високом образовању. Уколико желите да проверите да ли је документација завршена можете послати питање на мејл studentska.sluzba@ict.edu.rs.