Ми о нама | Галерије, Видео материјали | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Ми о нама 

Марија Зајегановић, предавач

Миланко Краговић, предавач

Лука Лукић, сарадник у настави
 

Стеван Величковић, професор струковних студија

Марија Зајегановић, предавач
 

Јелена Милутиновић, професор струковних студија

Ненад Којић, професор струковних студија

Милан Павловић, професор струковних студија

Милена Чанчаревић, асистент
 

Јелена Милутиновић, професор струковних студија

Ненад Којић, професор струковних студија

Милена Чанчаревић, асистент
 

Никола Курбалија, сарадник у настави

Марија Зајегановић, предавач
 

Наша вредност - стручно знање