Ми о нама | Галерије, Видео материјали | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Ми о нама 

Мирослав Ђорђевић - Мрежно и софтверско инжењерство

Наша вредност - стручно знање (први део)

Наша вредност - стручно знање (други део)

Наша вредност - стручно знање (трећи део)
 

Марија Зајегановић, предавач
 

Јелена Милутиновић, професор струковних студија

Ненад Којић, професор струковних студија

Милан Павловић, професор струковних студија

Милена Чанчаревић, асистент
 

Јелена Милутиновић, професор струковних студија

Ненад Којић, професор струковних студија

Милена Чанчаревић, асистент
 

Никола Курбалија, сарадник у настави

Марија Зајегановић, предавач
 

Марија Зајегановић, предавач

Миланко Краговић, предавач

Лука Лукић, сарадник у настави
 

Стеван Величковић, професор струковних студија