Huawei ICT Академија | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Huawei ICT Академија 

 

 

Huawei ICT Академија (ICT HA)

 

Huawei компанија, основана 1987, је један од најприсутнијих светских провајдера информационо-комуникационе инфраструктуре и уређаја (ИКТ), чак у преко 170 земаља света. У Србији Huawei je присутан у бројним гранама привреде, укључујући телекомуникационе операторе, мрежна окружења од великих до малих организација/предузећа, као и железнице.

Huawei ICT Академија је партнерство између Huawei-a и Академија широм света, кроз које се студентима чине доступне обуке из области којима се бави Huawei и чиме се студенти охрабрују да стекну Huawei сертификате, да развију практичне вештине и стекну знања за рад у ИКТ индустрији. Ова сертификација је глобална, покрива мноштво поља и нуди велику подршку (лаб окружења, алатке, други сервиси) истичући појединце који стекну сертификате на растућем ИКТ тржишту.

АТУСС има статус Huawei ICT Академије, што нашим студентима пружа могућност да кроз курсеве, који су у корелацији са предметима које полажу на својим студијским програмима, стекну и одређене Huawei сертификате. За све детаље око полагања курсева и стицања сертификата обратити се предметним професорима или на имејл sanja.jevtic@vzs.edu.rs

Портфолио курсева који се нуде у оквиру ICT HA покрива три нивоа сертификације – сараднички, професионални и експертски (Associate, Professional, Expert) на којима су курсеви означени као HCIA, HCIP и HCIE. Курсеви су подељени по областима од којих наводимо само неке: Datacom, IP, Security, Transmission, Access, WLAN, LTE, Cloud, Storage, Data Center, итд.
https://e.huawei.com/en/talent/ict-academy/ - /home?navType=talentAlliance