Комисије школе | Школа, Организација | Одсек Висока ICT школа

Комисије школе 

Комисија за информациони систем
 1. др Ненад Којић - председник
 2. мр Валентина Малешевић
 3. мр Миланко Краговић
 4. Милена Чанчаревић
 5. Горан Булајић
 6. Душан Стојановић
Комисија за самовредновање
 1. др Стеван Величковић, професор струковних студија - председник Комисије
 2. др Милорад Паскаш, професор струковних студија- - члан Комисије
 3. мр Наталија Вугделија, предавач - члан Комисије
 4. Силва Костић, наставник енглеског језика - члан Комисије
 5. Маријана Петровић, сарадник у настави - члан Комисије
 6. Душан Стојановић, библиотекар - члан Комисије
 7. Дуња Ивковић, студент - члан Комисије
 8. Александар Арсић, студент - члан Комисије
Комисија за издавачку делатност
 1. др Никола Славковић, професор струковних студија - председник Комисије
 2. др Ана Анокић, професор струковних студија- - члан Комисије
 3. Душан Стојановић, библиотекар - члан Комисије
Лице задужено за квалитет
 1. др Милорад Паскаш, професор струковних студија
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
 1. др Стеван Величковић, професор струковних студија
Лице задужено за јавне набавке
 1. Душан Стојановић, библиотекар
Комисија за дисциплинске поступке
 1. др Милан Павловић - председник
 2. Силва Костић - заменик председника
 3. др Јелена Милутиновић - члан
 4. Милена Чанчаревић - заменик члана
 5. Миленко Отовић - члан - представник Студентског парламента

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник Одсека ВШИКТ Марија Јокић Целић.

Комисија за одржавање сајта Одсека ВШИКТ
 1. мр Валентина Малешевић - координатор Комисије
 2. др Ненад Којић - консултант
 3. Милена Чанчаревић - консултант
 4. др Јелена Милутиновић - модератор сајта
 5. Душан Стојановић - администратор сајта
Комисија за маркетинг
 1. др Славица Радосављевић, руководилац
 2. др Ана Славковић, члан
 3. др Витомир Радосављевић, члан
 4. др Милан Павловић, члан
 5. Слободан Чабаркапа, члан