Комисије школе | Школа, Организација | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Комисије школе 

Комисија за информациони систем

имејл: komislija.is@ict.edu.rs

 1. др Ненад Којић - председник
 2. мр Валентина Малешевић
 3. мр Миланко Краговић
 4. Лука Лукић
 5. Никола Поповић
Комисија за самовредновање

имејл: komisija.samovrednovanje@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић - председник Комисије
 2. др Милорад Паскаш - члан Комисије
 3. мр Наталија Вугделија - члан Комисије
 4. Силва Костић - члан Комисије
 5. Маријана Петровић - члан Комисије
 6. Душан Стојановић - члан Комисије
 7. Дуња Ивковић, студент - члан Комисије
 8. Александар Арсић, студент - члан Комисије
Комисија за издавачку делатност

имејл: izdavastvo@ict.edu.rs

 1. др Никола Славковић - председник Комисије
 2. др Ана Анокић - члан Комисије
 3. Душан Стојановић - члан Комисије
Лице задужено за квалитет

имејл: milorad.paskas@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

имејл: stevan.velickovic@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић
Лице задужено за јавне набавке

имејл: dusan.stojanovic@ict.edu.rs

 1. Душан Стојановић
Првостепена дисциплинска комисија

имејл: komisija.disciplinska@ict.edu.rs

 1. Силва Костић - председник Комисије
 2. др Милан Павловић - заменик председника Комисије
 3. Милена Чанчаревић - члан Комисије
 4. др Даница Мамула Тартаља - заменик члана Комисије
 5. Александра Јаћимовић, студент - члан Комисије
 6. Милош Чубрак, студент - заменик члана Комисије

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник Одсека ВШИКТ Марија Јокић Целић.

Комисија за одржавање сајта Одсека ВШИКТ

имејл: komisija.sajt@ict.edu.rs

 1. мр Валентина Малешевић - координатор Комисије
 2. др Ненад Којић - консултант
 3. Милена Чанчаревић - консултант
 4. др Јелена Милутиновић - модератор сајта
Комисија за маркетинг

имејл: komisija.marketing@ict.edu.rs

 1. др Милан Павловић, руководилац
 2. др Славица Радосављевић, члан
 3. др Ана Славковић, члан
 4. др Витомир Радосављевић, члан
 5. др Јелена Милутиновић
 6. Слободан Чабаркапа, члан
Комисија за обезбеђење квалитета

имејл: komisija.kvalitet@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш – председник Комисије;
 2. др Ана Анокић – заменик председника Комисије;
 3. мр Валентина Малешевић – члан Комисије;
 4. др Стеван Величковић – члан Комисије
 5. Марија Јокић Целић – члан Комисије
Комисија за људске ресурсе

имејл: kadrovska@ict.edu.rs

 1. Марија Јокић Целић – председник Комисије;
 2. др Биљана Гргуровић - члан Комисије;
 3. др Татјана Кеча – члан Комисије;
 4. др Гордана Јелић – члан Комисије;
 5. мр Миланко Краговић – члан Комисије;
 6. др Мирослав Ђорђевић – члан Комисије
 7. др Стеван Величковић – члан Комисије