Комисије школе 

Комисија за информациони систем
 1. мр Миланко Краговић - председник
 2. др Стеван Величковић
 3. Марко М. Спасојевић
Комисија за обезбеђење квалитета
 1. др Горан Зајић– председник
 2. др Гордана Јелић
 3. др Стеван Величковић
 4. Драгица Стајић
 5. Душан Стојановић
Лице задужено за квалитет
 1. др Гордана Јелић
Комисија за самовредновање
 1. др Стеван Величковић
 2. др Драгослав Даниловић
 3. мр Наталија Вугделија
 4. мр Ненад Теофиловић
 5. Маријана Петровић
 6. Душан Стојановић
 7. члан Студентског парламента
Комисија за људске ресурсе
 1. др Горан Зајић, директор - председник
 2. Драгица Стајић, секретар
 3. др Драгослав Даниловић, шеф већа студијског програма ИТ
 4. др Мирослав Ђорђевић, шеф већа студијског програма МиСИ
 5. др Татјана Кеча, шеф већа студијског програма ТК
 6. спец. Славица Радосављевић, шеф већа студијског програма ПБТ
 7. мр Никола Славковић, шеф већа студијског програма EK
 8. др Стеван Величковић, шеф већа студијског програма СИ
Комисија за сарадњу са привредом
 1. др Драгослав Даниловић – председник
 2. др Александар Сугарис
 3. Јелена Милутиновић
 4. Милош Станковић - представник Студентског парламента
 5. Иван Јанковић - представник Студентског парламента
Комисија за дисциплинске поступке
 1. мр Ненад Теофиловић - председник
 2. мр Марија Зајегановић - заменик председника
 3. Силва Костић - члан
 4. Слободан Чабаркапа - заменик члана
 5. Ивана Павловић - члан - представник Студентског парламента

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник, секретар Школе Драгица Стајић.

Комисија за сарадњу са средњим школама
 1. Мирослава Игњатовић
 2. Витомир Радосављевић
 3. мр Валентина Малешевић