Комисије школе | Школа, Организација | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Комисије школе 

Комисија за информациони систем

имејл: komislija.is@ict.edu.rs

 1. др Ненад Којић - председник
 2. мр Валентина Малешевић
 3. мр Миланко Краговић
 4. Лука Лукић
 5. Никола Поповић
Комисија за самовредновање

имејл: komisija.samovrednovanje@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић - председник Комисије
 2. др Милорад Паскаш - члан Комисије
 3. мр Наталија Вугделија - члан Комисије
 4. Силва Костић - члан Комисије
 5. Маријана Петровић - члан Комисије
 6. Душан Стојановић - члан Комисије
 7. Дуња Ивковић, студент - члан Комисије
 8. Александар Арсић, студент - члан Комисије
Комисија за издавачку делатност

имејл: izdavastvo@ict.edu.rs

 1. мр Ненад Теофиловић - председник Комисије
 2. др Ана Анокић - члан Комисије
 3. Душан Стојановић - члан Комисије
Лице задужено за квалитет

имејл: milorad.paskas@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

имејл: stevan.velickovic@ict.edu.rs

 1. др Стеван Величковић
Лице задужено за јавне набавке

имејл: dusan.stojanovic@ict.edu.rs

 1. Душан Стојановић
Првостепена дисциплинска комисија

имејл: komisija.disciplinska@ict.edu.rs

 1. Силва Костић - председник Комисије
 2. др Милан Павловић - заменик председника Комисије
 3. Милена Чанчаревић - члан Комисије
 4. др Даница Мамула Тартаља - заменик члана Комисије
 5. Јелена Лилић, студент - члан Комисије
 6. Иван Милуновић, студент - заменик члана Комисије

Раду Комисије по службеној дужности обавезно присуствује правник Одсека ВШИКТ Марија Јокић Целић.

Комисија за одржавање сајта Одсека ВШИКТ

имејл: komisija.sajt@ict.edu.rs

 1. мр Валентина Малешевић - координатор Комисије
 2. др Ненад Којић - консултант
 3. Милена Чанчаревић - консултант
 4. др Јелена Милутиновић - модератор сајта
Комисија за маркетинг

имејл: komisija.marketing@ict.edu.rs

 1. Слободан Чабаркапа, председник комисије
 2. др Јелена Милутиновић, члан
 3. мр Валентина Малешевић, члан
 4. др Славица Радосављевић, члан
 5. др Милан Павловић, члан
Комисија за обезбеђење квалитета

имејл: komisija.kvalitet@ict.edu.rs

 1. др Милорад Паскаш – председник Комисије;
 2. др Ана Анокић – заменик председника Комисије;
 3. мр Валентина Малешевић – члан Комисије;
 4. др Стеван Величковић – члан Комисије
 5. Јелена Мицић – члан Комисије
Комисија за људске ресурсе

имејл: kadrovska@ict.edu.rs

 1. Марија Јокић Целић – председник Комисије;
 2. др Биљана Гргуровић - члан Комисије;
 3. др Татјана Кеча – члан Комисије;
 4. др Гордана Јелић – члан Комисије;
 5. мр Миланко Краговић – члан Комисије;
 6. др Мирослав Ђорђевић – члан Комисије
 7. др Стеван Величковић – члан Комисије