Процедура о комуникацији између студената и наставника | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Процедура о комуникацији између студената и наставника 

У циљу повећања ефикасности и поједностављења комуникације између студената и наставника, Комисија за квалитет је донела процедуру која би требало да оствари тај циљ. Процедура се односи на већину облика комуникације између студената и наставника:

-        студенти добијају одговор на мејлове у року од 48 сати, уколико се ради о техничким питањима (одржавање провера знања, питања у вези наставе, питања везана за материјале са предавања и сл.). На мејлове који се тичу стручних радова (договор око теме, прегледање рада и сл.) одговор ће добити, по правилу, у року од 10 дана;

-        обавештења о предиспитним обавезама налазе се на курсевима;

-        уколико студент не добије одговор у предвиђеном року, студент може да се обрати руководиоцу СП или помоћнику за наставу;

-        наставник није у обавези да током викенда одговара на мејл студената, као и радним данима након 18:00, већ се посматра као да је мејл послат првог наредног радног дана у 8:00;

-        студент је у обавези да се мејлом најави за консултације најкасније 48 сати пре термина и да наведе тему за консултације следећи правило за обраћање наставницима на сајту Одсека;

-        консултације се могу одвијати уживо или онлајн (док се настава одвија по комбинованом моделу);

                -        у зависности од броја радова на предмету, студенти могу да очекују резултате са предиспитних и испитних обавеза: 5 дана (до 50 радова), 7 дана (за 50-80 радова), односно 10 дана (преко 80 радова). Изузетак су септембарски и октобарски испитни рокови када се рокови за преглед радова померају с обзиром на креирање листе за буџет и пријаве за наредни испитни рок.