Општа обавештења 

Распоред термина презентације изборних предмета друге и треће године можете видети у прилогу.
Студенти који су се у трећој години финансирали из буџета, a уписани су школске 2017/18. године задржавају право буџета и у четвртој години студирања. Упис школске 2020/21. године за ту категорију студената вршиће се у терминима уписа са странице https://www.ict.edu.rs/obavestenja-opsta/termini-za-upis-skolske-202021-....
Одлуку о расписивању избора за чланове Студентског парламента председника Академије професора др. Бојана Бабића, као и Образац за сакупљање потписа студената можете видети у прилозима.
Студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија завршне радове у школској 2019/20. години могу најкасније одбранити до 12. октобра.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Пријем захтева и упис школскe 2020/21. годинe вршиће се у Студентској служби Школе.

Пријем захтева за преласке са високих школа

Обавештење за студенте I године студија - "бруцоше" који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2020/21. години налази се у прилогу. План активности за студенте I године студија (бруцоше) можете погледати у прилогу.
Подсећамо да је, у циљу спречавања ширења вирса Covid 19, обавеза студенaта да прођу дезобаријеру на улазу, да носе заштитне маске, као и да све време боравка у згради одсека држе дистанцу од најмање два метра.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику, спроводи истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.

Од 1.12.2016. године студенти су у обавези да приликом преузимања Уверења о високом образовању поднесу Захтев за издавање дипломе. Захтев се може преузети у студентској служби или са сајта Школе. Уз захтев је потребно приложити и доказ о уплати 5.000,00 динара на име трошкова издавања дипломе

Уплату извршити на текући рачун Високе ICT школе 840-2026666-90 са позивом на број 80 – број индекса.

ВАЖНО: Студенти који су преузели уверење, а нису до 1.12.2016. поднели захтев за израду дипломе убудуће то могу да ураде најкасније месец дана пре званичног термина доделе диплома за текућу школску годину ермине доделе диплома за текућу школску годину благовремено ћемо објавити на сајту Школе).