Општа обавештења 

Обавештење o конкурсу за пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" за школску 2018/19. годину можете прочитати у прилогу.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

 

Пријем захтева и упис школскe 2018/19. годинe вршиће се у Студентској служби Школе.

Пријем захтева за преласке са високих школа

30. август и 31. август

9:00-14:00

Након уписа кандидата са ранг листе за упис у прву годину студија на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Школа ће омогућити упис свим кандидатима који то желе под условом да су полагали пријемни испит на некој другој високошколској установи. Услов за упис у Високу ИЦТ школу је да кандидат има више од 30 поена у укупном збиру поена из средње школе и поена са пријемног испита. Упис ће се вршити до попуњавања слободних места. Број непопуњених места по студијским програмима биће објављен након уписа кандидата са ранг листе.

Студенти специјалистичких струковних студија уписани од школске 2008/09 до 2015/16 године, а којима је до завршетка студирања остао само специјалистички рад имају могућност да до 1. октобра 2018. године специјализирају. Уколико у предвиђеном року не заврше студије, могу уз молбу прећи на нове наставне планове и програме.

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику, спроводи истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.

Од 1.12.2016. године студенти су у обавези да приликом преузимања Уверења о високом образовању поднесу Захтев за издавање дипломе. Захтев се може преузети у студентској служби или са сајта Школе. Уз захтев је потребно приложити и доказ о уплати 5.000,00 динара на име трошкова издавања дипломе

Уплату извршити на текући рачун Високе ICT школе 840-2026666-90 са позивом на број 80 – број индекса.

ВАЖНО: Студенти који су преузели уверење, а нису до 1.12.2016. поднели захтев за израду дипломе убудуће то могу да ураде најкасније месец дана пре званичног термина доделе диплома за текућу школску годину ермине доделе диплома за текућу школску годину благовремено ћемо објавити на сајту Школе).

За студенте Високе ИЦТ школе објављујемо позив за плаћену стручну праксу у компанији Teletrader. Детаљнија обавештења погледајте у прилозима.

Љубазно молимо наше студенте да се придржавају утврђене форме за комуникацију са наставницима путем e-mail-a (правописно исправно, са коришћењем великих и малих слова, са знацима интерпункције, без "ch"=ч, "sh"="ш", "w"=в...).

Студенти се упућују да се наставницима обраћају путем школских е-mail налога. Наставници неће одговарати на е-пошту (e-mail) у којима се студенти нису јасно представили или нису јасно дефинисали проблем или питање упућено наставнику.

Пример:

Поштовани професоре,

Правила коришћења термина консултација дефинисана су у циљу рационалнијег коришћења времена наставника и студената школе.

На сајту и огласној табли школе објављени су термини консултација свих наставника.

Свој долазак на консултације студент најављује наставнику путем e-mailа, најкасније 24 сата пре термина одржавања.

На консултације, по правилу, треба долазити на почетку предвиђеног термина.