Општа обавештења 

Рок за измирење IV рате школарине je до 1. марта. Студенти који до сада нису измирили III рату школарине могу то учинити у току фебруара.
Студент може пријавити/одјавити предмет из III триместра најкасније до почетка истог. Пријава/одјава предмета из III триместра може се извршити уз молбу у студентској служби најкасније до 25. марта. Молба се плаћа 2200 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број 2-број индекса студента) - студент уплатницу и попуњен образац молбе прослеђује студентској служби.

НАПОМЕНА: Предмети из првог и другог триместра не могу се накнадно пријављивати/одјављивати.
Студенти који се финансирају из буџета, а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова, потребно је да измире задужења за школарину најкасније до 15. маја.
Обавештавамо студенте да ће студентска служба у наредном периоду радити само четвртком од 11 до 13 часова, уз обавезну најаву студената мејлом најмање 24 сата раније. Уколико нема најављених студената служба неће радити тог дана.
Молимо све студенте који нису у могућности да долазе на лабораторијске вежбе у просторије школе или не могу да прате online наставу да контактирају Одсек на мејл stevan.velickovic@ict.edu.rs . У зависности од броја пријављених студената понудићемо одговарајући модел праћења наставе који би функциуонисао за пријављене студенте. Обавезно навести разлог немогућности праћења одређеног вида наставе. Пријава ја отворена до недеље 26.10.2020.

Поштоване колеге, све информације о начину одвијања наставе и вежби по предметима доступне су на сајту „курсеви“ (https://kursevi.ict.edu.rs/).

Одлуку о расписивању избора за чланове Студентског парламента председника Академије професора др. Бојана Бабића, као и Образац за сакупљање потписа студената можете видети у прилозима.