Поштанске и банкарске технологије | Студијски програми, Стари планови | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Поштанске и банкарске технологије  

Поштанске и банкарске технологије
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
Математика 1
ОБ
7
2
Економија
ОБ
5
3
Енглески језик 1 (или почетни 1)
ОБ
4
4
Основи структуирања рада
ОБ
6
5
Енглески језик 2 (или почетни 2)
ОБ
4
6
Статистика
ОБ
6
7
Менаџмент
ОБ
6
8
Поштанске услуге и мрежа
ОБ
6
         
9
Социологија
ИЗ
5
10
Спорт и рекреација 1
ИЗ
1
11
Основе поштанског саобраћаја
ИЗ
5
12
Основе ТК саобраћаја
ИЗ
5
13
ИЗ
1
14
Практикум из примене рачунара
ИЗ
4
15
Спорт и рекреација 3
ИЗ
1
 
 
II година
 
16
Еколошки менаџмент
ОБ
3
17
Електронске поштанске услуге
ОБ
6
18
Логистички сервиси
ОБ
6
19
ОБ
7
20
ОБ
4
21
Интернет
ОБ
6
22
Пословне комуникације
ОБ
5
23
ТК сервиси
ОБ
7
24
Банкарство и платни промет
ОБ
7
         
25
Финансије
ИЗ
4
26
ИЗ
3
27
ИЗ
5
28
ИЗ
5
29
ИЗ
4
30
Рачуноводство
ИЗ
6
31
ИЗ
5
32
ИЗ
5
33
ИЗ
4
 
 
III година
 
34
ОБ
4
35
ОБ
4
36
ОБ
5
37
ОБ
4
38
ОБ
10
         
37
ИЗ
7
38
ИЗ
4
39
ИЗ
4
40
ИЗ
6
43
ИЗ
6
41
ИЗ
6
42
ИЗ
6
42
ИЗ
4
44
ИЗ
7
45
ИЗ
4
46
ИЗ
6
         
Поштанске и банкарске технологије 2007
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
Математика 1
ОБ
7
2
Економија
ОБ
5
3
Енглески језик 1 (или почетни 1)
ОБ
5
4
Енглески језик 2 (или почетни 2)
ОБ
5
5
Основи структуирања рада
ОБ
5
6
Статистика
ОБ
6
7
Менаџмент
ОБ
5
8
Енглески језик 3 (или почетни 3)
ОБ
5
9
Поштанске услуге и мрежа
ОБ
6
         
10
Социологија
ИЗ
5
11
Спорт и рекреација 1
ИЗ
1
12
Основе поштанског саобраћаја
ИЗ
5
13
Основе ТК саобраћаја
ИЗ
5
14
Спорт и рекреација 2
ИЗ
1
15
Примена рачунара
ИЗ
5
16
Спорт и рекреација 3
ИЗ
1
 
 
II година
 
17
Електронске поштанске услуге
ОБ
5
18
Пословне комуникације
ОБ
5
19
Поштанска технологија
ОБ
7
20
Еколошки менаџмент
ОБ
3
21
Интернет
ОБ
6
22
ТК сервиси
ОБ
7
23
Банкарство и платни промет
ОБ
7
         
24
Финансије
ИЗ
4
25
Логистички сервиси
ИЗ
6
26
Апликативни софтвер
ИЗ
4
27
Cyber право
ИЗ
3
28
Рачуноводство
ИЗ
6
29
Сигурност на Интернету
ИЗ
5
30
Менаџмент продаје
ИЗ
4
31
Базе података
ИЗ
5
 
 
III година
 
32
Практична настава 1
ОБ
4
33
Стручна пракса
ОБ
3
34
Електронско банкарство
ОБ
5
35
Практична настава 2
ОБ
4
36
Завршни рад
ОБ
10
         
37
Међународно банкарство
ИЗ
7
38
Маркетинг
ИЗ
4
39
Стратегијски менаџмент
ИЗ
6
40
Интернет пословање - берзе
ИЗ
4
41
Пословно право
ИЗ
5
42
Транспортно право
ИЗ
5
43
Аутоматизација техн. процеса
ИЗ
6
44
Управљање квалитетом
ИЗ
6
45
Пош. и пословно право (уместо 41 и 42)
ИЗ
6
46
Бизнис план
ИЗ
7
47
Управљање ризицима
ИЗ
6
         
ПТТ саобраћај 2003
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
 
Спорт и рекреација
ОБ
 
1
Математика 1
ОБ
8
2
Економија
ОБ
8
Енглески језик - почетни 1
ОБ
8
Енглески језик 1
ОБ
8
4
Поштанске услуге и мрежа
ОБ
7
Енглески језик - виши
ОБ
8
Енглески језик - пословни
ОБ
8
6
Примена рачунара
ОБ
8
7
Менаџмент
ОБ
7
         
8
Основи поштанског саобраћаја
ИЗ
6
9
Основи ТК саобраћаја
ИЗ
6
10
Социологија
ИЗ
6
 
 
II година
 
11
Статистика
ОБ
8
12
Интернет
ОБ
8
13
Банкарство и платни промет
ОБ
7
14
ТК сервиси
ОБ
7
15
Пословне комуникације
ОБ
5
         
16
Рачуноводство
ИЗ
7
17
Финансије
ИЗ
7
18
Електронске поштанске услуге
ИЗ
7
19
Базе података
ИЗ
7
20
Поштанска технологија
ИЗ
6
21
Менаџмент продаје
ИЗ
5
22
Еколошки менаџмент
ИЗ
5
23
Кориснички програми
ИЗ
5
 
 
III година
 
24
Практична настава
ОБ
10
25
Маркетинг
ОБ
8
26
Стручна пракса
ОБ
7
27
Дипломски рад
ОБ
15
         
28
Механизација у ПС
ИЗ
6
29
Пословно право
ИЗ
6
30
Међународно банкарство
ИЗ
6
31
Стратегијски менаџмент
ИЗ
6
32
Транспортно право
ИЗ
4
33
Управљање ризицима
ИЗ
4
34
Електронско банкарство
ИЗ
4
35
Управљање квалитетом
ИЗ
4
36
Бизнис план
ИЗ
4