Оптичке комуникације | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Оптичке комуникације 

Лабораторија за дигиалне телекомуникације у Високој ICT школи

Лабораторија је опремљена савременим уређајима произвођача ДЕГЕМ (Израел). Осам истоветних радних места за по два студента (укупно 16 радних места), омогућава да наставник излаже градиво на практичним уређајима. Студенти једновремено врше верификацију теоријских садржаја, као и мерење и анализу карактеристичних параметара система. За вежбе постоје припремљени практикуми. Од постојеће опреме је могуће реализовати стотинак различитих трочасовних вежби из дигиталних телекомуникција.

 

Лабораторија за дигиталне телекомуникације садржи неколико независних целина (пренос у основном опсегу, дигиталне модулације, регенеративни пренос, линијско кодовање, рад са модемима, линија оптичког телекомуникационог система са Plastic Clad Silica влакнима, модем).

Макете су модуларне и, комбиновањем, омогућавају симулирање различитих реалних уређаја. Макете DIGICOM типа су праћене макетама-мерним јединицама на који су реализоване: - генератори такта, - екстрактори такта (PLL петље), - phase shifter-и (померачи фазе), - jitter метри, - инверзије сигнала.

Опрема за дигиталне телекомуникације у  Високој ICT школи

 

Дигиталне телекомуникације опрема  у Високој ICT школи

Техника кодовања, посебно линијског кодовања, обрађена је на модуларним макетама на којима студент сам повезује кодер одговарајућег линијског кода. Као и остале макете, и ове садрже велики број тестних тачака на којима се могу снимати сигнали који су од интереса.

 

Техника регенеративног преноса упознаје се на макетама серије DIGICOM-1. Линија се симулира помоћу НФ филтра коме је могуће мењати фреквенцијски опсег. На располагању је генератор шума чији се параметри могу мењати. Макете (осам идентичних) располажу једноставним јиттер метрима и PLL петљама (екстракторима такта)

 DIGICOM-1 у Високој ICT школи

 

Линија за оптику у  Високој ICT школи

Линија за оптику омогућава извођење 10 веома обимних лабораторијских вежби: - Мерења оптичке снаге и слабљења, - Мерења параметара побудних LED (IR,R,G,Y), - Мерења шумова у оптичком ланцу, - Мерења на оптичком предајнику, - Мерења на оптичком пријемнику, - Мерење нивоа, - Буџет снаге у оптичком ланцу...

 

Једновремено је могуће конфигурисати четири оптичка ланца. Побуду система је могуће урадити преко сервисне јединице или сигналом са ПЦМ терминала (користећи макете ЕЛС2 из лабораторије за Комутацију). Све вежбе су детаљно описане у практикуму у коме су дате и теоријске основе оптичког преноса.

макете ЕЛС2 из лабораторије за Комутацију у  Високој ICT школи