Процедура за исписивање из Школе  

За исписивање из Школе студент Студентској служби подноси индекс, доказ о уплати трошкова исписивања (испис се плаћа 2200 динара, број жиро рачуна 840-2026666-90, сврха уплате Трошкови исписивања из Школе, позив на број 80-0-број индекса), као и потврду из библиотеке да се раздужио са књигама. Радно време библиотеке можете погледати на страници http://www.ict.edu.rs/sluzbe-skole/biblioteka