Процедура за исписивање из Школе | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Процедура за исписивање из Школе  

Студент има право да се испише са студија. Студент може да се испише са студија под условом да претходно измири доспеле финансијске обавезе према Академији, по основу школарине и других накнада које студенти плаћају.*

За исписивање из Школе студент студентској служби подноси индекс, доказ о уплати трошкова исписивања (испис се плаћа 5000 динара, број жиро рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Трошкови исписивања из Школе, позив на број 2-број-индекса), као и потврду из библиотеке да се раздужио са књигама (студенти могу мејлом затражити издавање потврде обраћајући се на мејл biblioteka@ict.edu.rs). Радно време библиотеке можете погледати на страници http://www.ict.edu.rs/sluzbe-skole/biblioteka

Након завршене процедуре исписивања студенту се враћа оригинал документација (сведочанства свих завршених разреда средње школе, диплома о завршном, односно матурском испиту), поништен индекс, Уверење о положеним испитима и исписница.

НАПОМЕНА: Уколико је студент спречен да се испише лично, могуће је да поступак исписивања изврши друга особу уз потписано пуномоћје.

* Правилник о студијама, члан 68, став 1.