Скриптарница | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Скриптарница 

 

Висока ICT школа је издала више уџбеника, приручника и практикума који покривају предмете и области којима се Школа бави, а који се могу купити у школској скриптарници.

 

 Радно време скриптарнице:

Скриптарница ради од 12:45 до 14:00 часова

У току месеца октобра 2023. године, студенти који имају потребе за куповином књига у Скриптарници, могу и ван уобичајеног радног времена да се обрате запосленом у Библиотеци до 16:00.

ШИФРА НАЗИВ КЊИГЕ ЦЕНА
?? КОМУНИКАЦИОНИ МОДЕЛИ 2023, Мр Валентина Малешевић 1000,00
29 WEB ДИЗАЈН ЗБИРКА ЗАДАТАКА 2022, др Ненад Којић и други 1500,00
24 WEB ПРОГРАМИРАЊЕ ЗБИРКА ЗАДАТАКА 2022, др Ненад Којић и други 1000,00
21 WEB ПРОГРАМИРАЊЕ PHP 2022, др Ненад Којић и други 1500,00
20 БАЗЕ ПОДАТАКА ЗБИРКА ЗАДАТАКА, др Мирослава Игњатовић и други 600,00
15 ПРИРУЧНИК ИЗ ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА У ЛОГИСТИЦИ, (2022), др Биљана Гргуровић, др Стеван Величковић 1000,00
10 ЕКОНОМИЈА, (2022), мр Валентина Малешевић 950,00
3 УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ, (2022), др Витомир Радосављевић 1400,00
48 WEB ДИЗАЈН, (2017, реиздање 2020), др Ненад Којић 1350,00
46 ПРАКТИКУМ ИЗ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА, (2019), др Биљана Гргуровић, др Стеван Величковић, др Славица Радосављевић, др Јелена Милутиновић 850,00
45 ПРАКТИКУМ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА, (2019), др Милан Павловић, мр Марија Зајегановић, Никола Курбалија 1300,00
42 ДИГИТАЛНА ОБРАДА ФОТОГРАФИЈА, (2019), др Витомир Радосављевић 10,00
41 ПРАКТИКУМ ИЗ WEB ПРОГРАМИРАЊА PHP 1, (2019), др Ненад Којић, Милена Весић, Лука Лукић 900,00
40 МЕНАЏМЕНТ, (2018), мр Валентина Малешевић 1200,00
38 WEB ПРОГРАМИРАЊЕ, детаљан приручник (2018), др Ненад Којић 1800,00
35 ЕКОНОМИЈА, (2017) мр Валентина Малешевић 950,00
34 ПРАКТИКУМ ИЗ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА, (2017), др Милан Павловић, мр Миланко Краговић, мр Марија Зајегановић 720,00
33 ПРАКТИКУМ ИЗ МРЕЖНИХ УРЕЂАЈА, (2017), др Милан Павловић, мр Миланко Краговић, мр Марија Зајегановић 750,00
30 ПРАКТИКУМ ЗА WEB ПРОГРАМИРАЊЕ, (2016), др Ненад Којић, Милена Весић 750,00
28 ПРАКТИКУМ ИЗ WEB ТЕХНОЛОГИЈА, (2016), др Ненад Којић, Милена Весић 1100,00
27 WEB ДИЗАЈН, (2017), др Ненад Којић 1350,00
26 ПРАКТИКУМ ИЗ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА, (2015), др Биљана Гргуровић, мр Стеван Величковић, др Славица Штрбац, Јелена Милутиновић 550,00
25 ПРАКТИКУМ ЗА ИНТЕГРИСАНО БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ, Милена Весић, др Ана Савић, др Ненад Којић 4,00
23 ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБ. ВЕЖБЕ ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА И МЕРЕЊА, мр Миланко Краговић, мр Татјана Кеча 5,00
22 ПРАКТИКУМ ЗА WEB ПРОГРАМИРАЊЕ PHP 2, др Ненад Којић, Марко М. Спасојевић 6,00
17 ПРАКТИКУМ ИЗ ШАЛТЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА, Мирјана Поповић 6,5
16 ПРАКТИКУМ ЗА WEB ПРОГРАМИРАЊЕ - ASP, др Ненад Којић, Марко М. Спасојевић 7,5
14 УВОД У ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, спец. Славица Штрбац 680,00
13 ОСНОВЕ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА, др Биљана Гргуровић 700,00
12 МЕРЕЊА, мр Татјана Кеча 3,00
11 МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ АНИМАЦИЈЕ, Витомир Радосављевић 10,00
9 ПРАКТИКУМ ИЗ МРЕЖНИХ УРЕЂАЈА, Милан Павловић, мр Миланко Краговић, мр Марија Зајегановић 720,00
8 СТАТИСТИКА, мр Зорица Маловић 7,00
7 МАТЕМАТИКА 2, мр Зорица Маловић 5,00
6 РЕШЕНИ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ПРОГРАМИРАЊА, др Зорица Михајловић 4,00
5 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СЕРВИСИ, спец. Славица Штрбац 5,5
4 ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ, др Светко Керановић 4,2
2 СИНФАЗНА ПЕТЉА – ПРАКТИКУМ ИЗ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ, др Ирини Рељин 1,00
1 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 1,5
19 МАЈИЦА 500,00
18 КАЧКЕТ 300,00
59 ИНДЕКС 600,00