План студија 2017. (иновиран 2021. - дуални модел) | Студијски програми, Основне студије, Поштанско-логистички системи | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2017. (иновиран 2021. - дуални модел)  

ПОШТАНСКО-ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ
Предмет Статус ЕСПБ
 
Прва година
Математика О 5
Економија О 5
Енглески језик 1 О 4
**Увод у саобраћај и транспорт О 7
Енглески језик 2 О 4
**Поштански саобраћај О 7
**Електронске комуникације О 7
Пословни енглески језик О 4
 
Практикум из примене рачунара И 2
Спорт и рекреација 1* И 1
Спорт и рекреација 2* И 1
Менаџмент И 5
Графички софтверски алати И 5
Спорт и рекреација 3* И 1
Банкарско рачуноводство И 6
Основи програмирања 1 И 8
TCP/IP архитектура И 7
 
  • Легенда
  • * - У школској 2022/23. години предмет се не може бирати
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Предмет Статус ЕСПБ
 
Друга година
**Логистички сервиси О 6
Пословне комуникације О 3
**Статистика О 7
**City логистика О 5
**Одрживост и квалитет у саобраћају и логистици О 5
**Поштанске електронске услуге О 7
**Технологије курирских процеса О 6
Поштанска регулатива О 3
Финансије О 4
 
Банкарство И 6
Основи програмирања 2 И 8
Web дизајн И 8
Управљање пословним процесима И 6
Менаџмент продаје И 4
Базе података И 8
 
Трећа година
**Практикум из поштанских услуга О 5
**Практикум из поштанског саобраћаја О 3
**Шпедиција и осигурање О 5
Иновације и предузетништво О 5
**Практикум из шалтерског пословања О 6
Планирање предузетништва О 6
Маркетинг О 4
**Стратегијски менаџмент О 5
**Практикум из благајничког пословања О 6
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 4
 
Пословни софтвер у логистици И 6
Интернет берзе И 4
Управљање пројектима И 6
Спољнотрговинско пословање И 6
**Управљање ризицима И 4
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

**Зеленом бојом су означени предмети наставног програма који се реализују по дуалном моделу студија

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.