Изборни предмети СП ИТ (план 2017) | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Изборни предмети СП ИТ (план 2017) 

Прва година студијског

програма

Друга година студијског

програма

Трећа година студијског

програма