Служба за правне и опште послове | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Служба за правне и опште послове 

  • Правник Школе
  •  Јелена Мицић, дипл. правник
  •  Телефон: 011/3290-531
  •  е-mail: jelena.micic@ict.edu.rs

 

  •  Наташа Родић, референт за кадровске и опште послове
  •  Телефон: 011/3293-908
  •  е-mail:natasa.rodic@ict.edu.rs