Телекомуникације | Студијски програми, Стари планови | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Телекомуникације 

Телекомуникације
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
ОБ
7
2
Електрична кола
ОБ
7
3
ОБ
4
4
Математика 2
ОБ
8
5
ОБ
7
6
ОБ
5
7
ОБ
4
8
ОБ
4
9
ОБ
7
10
ОБ
5
 
11
ИЗ
4
12
ИЗ
5
13
ИЗ
5
14
ИЗ
1
15
ИЗ
1
16
ИЗ
1
 
 
II година
 
17
ОБ
8
18
ОБ
8
19
ОБ
6
20
ОБ
5
21
ОБ
5
22
ОБ
4
23
ОБ
6
 
24
ИЗ
4
25
ИЗ
5
26
ИЗ
5
27
ИЗ
8
28
ИЗ
5
29
ИЗ
5
30
ИЗ
7
31
ИЗ
6
32
ИЗ
4
33
ИЗ
5
34
ИЗ
5
 
 
III година
 
35
ОБ
5
36
ОБ
4
37
ОБ
4
38
ОБ
10
 
39
ИЗ
5
40
ИЗ
6
41
ИЗ
4
42
ИЗ
6
43
ИЗ
5
44
ИЗ
5
45
ИЗ
4
46
ИЗ
3
47
ИЗ
5
48
ИЗ
5
49
ИЗ
3
50
ИЗ
4
51
ИЗ
3
         
Телекомуникације 2007
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
Електрична кола
ОБ
6
2
Математика 1
ОБ
7
Енглески језик - почетни 1
ОБ
5
Енглески језик 1
ОБ
5
4
Елементи ТК уређаја
ОБ
4
5
Електротехника
ОБ
7
6
Математика 2
ОБ
8
Енглески језик - почетни 2
ОБ
5
Енглески језик 2
ОБ
5
8
Мерења
ОБ
4
9
Електроника
ОБ
7
 
1
Социологија рада
ИЗ
4
2
Економија
ИЗ
4
3
Спорт и рекреација 1
ИЗ
1
4
Спорт и рекреација 2
ИЗ
1
5
Примена рачунара
ИЗ
5
Енглески језик - почетни 3
ИЗ
5
Енглески језик 3
ИЗ
5
7
Спорт и рекреација 3
ИЗ
1
 
 
II година
 
1
Дигиталне телекомуникације
ОБ
8
2
Модулације
ОБ
8
3
Комутације
ОБ
6
4
Телекомуникационе мреже
ОБ
8
 
Базе података
ИЗ
5
Базе података - Oracle
ИЗ
5
2
Рачунарске мреже 2
ИЗ
6
3
Основе програмирања
ИЗ
7
4
Светловодне телекомуникације
ИЗ
8
5
Компресије
ИЗ
6
6
Мреже за приступ
ИЗ
5
7
Бежичне телекомуникације
ИЗ
5
8
Базе података - SQL сервер
ИЗ
6
9*
Архитектура рачунара
ИЗ
5
10
Рачунарске мреже 1
ИЗ
6
11
Транспортни системи
ИЗ
7
12
Антене
ИЗ
5
13
Web дизајн
ИЗ
7
 
 
III година
 
1
Практична настава 1
ОБ
5
2
Практична настава 2
ОБ
5
3
Пословне комуникације
ОБ
5
4
Мобилне телекомуникације
ОБ
6
5
Завршни рад
ОБ
10
 
1
Рачунарске мреже
ИЗ
6
2
GPS
ИЗ
5
3
Интернет
ИЗ
6
4
Интернет берзе (Инт. пословање)
ИЗ
4
5
Апликативни софтвер
ИЗ
4
6
Web програмирање - PHP
ИЗ
9
7
Телевизија
ИЗ
6
8
Сигурност на Интернету
ИЗ
4
9
Управљање пројектима
ИЗ
5
10
ООП - Java 1
ИЗ
9
11
Инжењерска математика
ИЗ
5
12
Еколошки менаџмент
ИЗ
3
13
IP телефонија
ИЗ
5
14
Мултим. телекомуникације
ИЗ
7
15
ООП - Java 2
ИЗ
8
16
Електром. компатибилност
ИЗ
3
17
Администрирање система
ИЗ
4
18
Оптичке мреже
ИЗ
5
19
Мултимедијална продукција
ИЗ
4
         
Телекомуникације 2003
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
 
Спорт и рекреација
ОБ
 
1
Математика 1
ОБ
7
2
Електротехника
ОБ
7
3
Примена рачунара
ОБ
7
Енглески језик - почетни 1
ОБ
6
Енглески језик 1
ОБ
6
5
Математика 2
ОБ
7
6
Електроника
ОБ
7
7
Електрична кола
ОБ
6
8
Елементи ТК уређаја
ОБ
5
9
Мерења
ОБ
5
 
10
Социологија рада
ИЗ
3
11
Економија
ИЗ
3
 
 
II година
 
12
Дигиталне телекомуникације
ОБ
8
13
Модулације
ОБ
8
14
Комутације
ОБ
7
15
Телекомуникационе мреже
ОБ
8
 
16
Инжењерска математика
ИЗ
5
17
Бежичне телекомуникације
ИЗ
5
18
Компресије
ИЗ
7
19
Базе података
ИЗ
7
20
ООП - Java
ИЗ
7
21
Светловодне телекомуникације
ИЗ
8
22
Транспортни системи
ИЗ
8
23
Комутациони системи
ИЗ
6
24
GPS
ИЗ
4
25а
Енглески језик - виши
ИЗ
4
25б
Енглески језик - пословни
ИЗ
4
26
ООП - C++
ИЗ
6
27
Мреже за приступ
ИЗ
4
 
 
III година
 
28
Пословне комуникације
ОБ
4
29
Практична настава
ОБ
10
30
Дипломски рад
ОБ
14
 
31
Мобилне телекомуникације
ИЗ
7
32
Рачунарске мреже
ИЗ
7
33
Интернет
ИЗ
7
34
Оптичке мреже
ИЗ
7
35
Електром. компатибилност
ИЗ
5
36
ООП - Java
ИЗ
7
37
Кориснички програми
ИЗ
6
38
Мултим. телекомуникације
ИЗ
6
39
Сигурност на Интернету
ИЗ
3
40
Еколошки менаџмент
ИЗ
3
41
ООП - C++
ИЗ
6