План студија 2012. (иновиран за 2015/16.) | Студијски програми, Основне студије, Телекомуникације | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2012. (иновиран за 2015/16.) 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Предмет Статус ЕСПБ
 
Прва година
Математика 1 О 7
Енглески језик 1 О 4
Електротехника О 6
Електрична кола О 6
Енглески језик 2 О 4
Основи програмирања 1 О 6
Основи програмирања 2 О 6
TCP/IP архитектура О 5
Математика 2 О 8
 
Спорт и рекреација 1 И 1
Практикум из примене рачунара И 5
Економија И 5
Спорт и рекреација 2 И 1
Спорт и рекреација 3 И 1
Архитектура рачунара и оперативни системи И 4
Web дизајн И 7
 
Друга година
Дигиталне телекомуникације О 6
Телекомуникационе мреже О 5
Енглески језик стручни О 4
Мерења О 5
Пословне комуникације О 6
Мрежни уређаји О 7
Бежичне телекомуникације О 5
Транспортни системи О 6
Основи ООП О 6
 
Базе података И 5
Компресије И 6
Мултимедијалне анимације И 5
Интернет берзе И 4
 
Трећа година
Оптичке телекомуникације О 6
IP телефонија О 5
Практикум из телекомуникација О 3
Мобилне телекомуникације О 5
Администрирање система Windows О 4
Администрирање система Linux О 4
Мултимедијалне телекомуникације О 3
Антене О 4
Pачунарскe мрежe О 6
Стручна пракса О 1
Завршни рад О 3
 
Телевизија И 5
Мреже за приступ И 5
Корпоративни VoIP И 4
Безбедност рачунарских мрежа И 5
LAN протоколи И 5
WAN протоколи И 5
Практикум И 3
Менаџмент продаје И 4
Еколошки менаџмент И 3
Оптички системи И 5
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.