Факултативни предмети – избор и реализација | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Факултативни предмети – избор и реализација 

Студенти Школе могу да изаберу Факултативне предмете. Ови предмети су сви предмети који се не налазе унутар студијског програма на коме је студент, али се реализују у Школи на неком од других студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија.

Факултативни предмети имају за циљ да студенима који желе да прошире своја стручна и професионална знања, или имају посебна додатна интересовања за материје појединих предмета, ван њихових студијских програма, омогуће ово допунско усавршавање у нашој Школи.

Факултативни предмети не улазе у ЕСПБ бодове које студент остварује унутар године студија, или целог студијског програма, и нису замена за обавезне или изборне предмете унутар студијског програма. Они су само додатна могућност за персонално допунско усавршавање.

Ови предмети се додатно напалаћују, у складу са бројем ЕСПБ који носи изабрани предмет и пријављују се у Студентској служби, пре почетка триместра у коме се предмет реализује.

Студент који изабере Факултативни предмет, има сва права и обавезе као и други студенти који тај предмет слушају унутар свог студијског програма.

Полагањем предмета, студентима који су предмет изабрали као Факултативни, овај предмет ће се приказати у списку положених предмета у додатку дипломи.

Могућност избора Факултативних предмета важи за предмете на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама.