Дупликат индекса | Студирање, Студентска питања | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Дупликат индекса 

Процедура за издавање дупликата индекса
За издавање дупликата индекса студент подноси студентској служби следећу документацију:
1. Потврду из Службеног гласника да је стари индекс оглашен неважећим.
2. Молбу (преузима се у студентској служби или са сајта Школе).
3. Доказ о уплати 3000 динара за трошкове издавања дупликата индекса (број рачуна Школе 840-2119666-62, сврха уплате Трошкови издавања дупликата индекса, позив на број 2-број индекса студента).
4. Индекс (купити у књижари "Просветни преглед")..
5. Две фотографије формата 3,5 цм x 4,5 цм.
Од датума пријема комплетне документације Студентска служба у року од 7-10 дана врши издавање дупликата индекса.