Студентски парламент Високе ICT школе постао регионални центар Студентске конференције академија струковних студија Србије за град Београд | Студирање, Студентске активности | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Студентски парламент Високе ICT школе постао регионални центар Студентске конференције академија струковних студија Србије за град Београд 

Студентски парламент Високе ICT школе постао регионални центар Студентске конференције академија струковних студија Србије за град Београд

30.09.2010. године у Скупштини АП Војводине у Новом Саду одржана је Друга седница Скупштине Студентске конференције академија струковних студија Србије, којој су присуствовали представници студентских парламената високих школа струковних студија из читаве Републике Србије.

 

Скуп је отворио проф.др Золтан Јегеш, покрајински секретар за образовање у Влади АП Војводина.

Истог дана конституисан је Председнички савет Студентске конференције академија струковних студија Србије. Основани су регионални центри Студентске конференције академија струковних студија Србије. Студентски парламент Високе ICT школе одређен је за регионални центар за град Београд.

Говор покрајинског секретара за образовање у Влади АП Војводине,проф. др.Золтана Јегеша

"Проблеми наставника и студената струковних студија су заједнички и то ми је добро познато јер као професор струковних студија радим још од 1974. године. Један од њих, односи се на наставак школовања. По садашњим прописима могућ је прелазак на факултете, али на другу годину студија. Приликом дефинисања измена закона о високом образовању било је речи о увођењу мастера струковних студија, које, као и докторске струковне студије, познаје високо образовање у другим европским земљама. Стога," поручио је Јегеш, "ваши захтеви да тражите увођење мастер струковних студија потпуно су умесни."Други проблем о коме је говорио проф. др Золтан Јегеш, а тиче се инжињерских струковних студија, односи се на потребу увођења лиценци за ова занимања.

Студентски парламент Високе ICT школе постао регионални центар Студентске конференције академија струковних студија Србије за град Београд

 

Председнички савет

Студентски парламент Високе ICT школе постао регионални центар Студентске конференције академија струковних студија Србије за град Београд

Скупштина Студентске конференције академија струковних студија Србије именовала је и чланове Председничког савета Студентске конференције академија струковних студија Србије, извршног тела Студентске конференције академија струковних студија Србије:

Ненад Стојановић, председник Скупштине;

Александар Веселиновић, потпредседник Скупштине;

Петар Пузовић, секретар Скупштине;

Марио Спасић, представник у Националном савету за високо образовање Републике Србије;

Златко Војнић-Пурчар, представник у Покрајинском секретаријату за образовање у Влади АП Војводине;

Душица Вукосављевић, председник скупштинског Одбора за техничко-технолошке науке;

Јасна Рибић, председник скупштинског Одбора за медицинске науке и

Милош Цвјетковић, председник скупштинског Одбора за друштвено-хуманистичке науке.

 

Регионални центри Студентске конференције академија струковних студија Србије

Регионални центар за Централну Србију основан је у Студентском парламенту Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник и регионални координатор је Марио Спасић;

Регионални центар за Југ Србије основан је у Студентском парламенту Високе пословне школе струковних студија Лесковац - регионални координатор Александар Веселиновић;

Регионални центар за Град Београд основан је у Студентском парламенту Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије Београд - регионални координатор Ненад Стојановић;

Регионални центар за Косово и Метохију основан је у Студентском парламенту Високе техничке школе струковних студија Звечани - регионални координатор Иван Башчаревић;

Регионални центар за Западну Србију основан је у Студентском парламенту Високе технолошке школе струковних студија Шабац - регионални координатор је Александар Чавић;

Регионални центар за Војводину основан је у Студентском парламенту Високе школе за образовање васпитача струковних студија Суботица - регионални координатор је Златко Војнић-Пурчар.

Председнички савет основао је Комисије за међународну сарадњу, студентски стандард и ваннаставне активности.

Студентски парламент Високе ICT школе постао регионални центар Студентске конференције академија струковних студија Србије за град Београд

 

Одлуке и закључци

Студентски парламент Високе ICT школе постао регионални центар Студентске конференције академија струковних студија Србије за град Београд

На седници је донето низ веома важних одлука за стварање инфрастуктуре Студентске конференције академија струковних студија Србије, од којих издвајамо:

  • Статут Студентске конференције академија струковних студија Србије (у складу са Законом о високом образовању),
  • Декларацију о увођењу мастер струковних студија у високообразовни систем Републике Србије.

На седници је усвојен Закључак којим се обавезује Министарство просвете Владе Републике Србије да већу пажњу посвети Студентској конференцији академија струковних студија Србије, јер је досадашњи однос Министарства просвете оцењен као недовољно кооперативан и неефикасан, што може довести и до кршења права студената у Републици Србији.