План студија 2024. | Студијски програми, Основне студије, Мрежне и рачунарске технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2024. 

МРЕЖНЕ И РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Прва година
Предмет Статус ЕСПБ
TCP/IP архитектура О 6
Основи електротехнике О 6
Математика О 6
Основи програмирања 1 О 6
Основи информационих система О 6
Основи телекомуникација О 6
Мрежни уређаји О 6
Oснови база података О 6
Енглески језик О 6
 
Менаџмент И 6
Мултимедијални садржаји И 6
 
Друга година
 
МОДУЛИ
 
Мрежне технологије
Администрирање система Windows О 6
Мрежна инфраструктура О 6
LAN мреже О 6
Безбедност информационих система О 6
Енглески језик струке О 6
Рутирање у мрежама О 6
Бежичне комуникације О 6
Администрирање система Linux О 6
 

Етичко хаковање И 6
Мерења и сензори И 6
Основи програмирања 2 И 6
Програмирање база података И 6
 
Трећа година
Безбедност рачунарских мрежа О 6
Мултимедијалне мреже О 6
Администрирање рачунарских мрежа О 5
Софтверски дефинисано умрежавање О 6
Практикум из мрежних уређаја О 4
Дизајн рачунарских мрежа О 5
Оптичке комуникације О 4
Стручна пракса О 3
Предмет завршног рада О 2
Завршни рад О 1
 
Корпоративни VoIP И 6
Машинско учење И 6
Развој производа И 6
Сензорске мреже И 6
Cloud безбедност И 6
Пословне комуникације И 6
 
Рачунарске технологије
Основи програмирања 2 О 6
Програмирање база података О 6
Кориснички интерфејси О 6
Основи ООП О 6
Безбедност информационих система О 6
Енглески језик струке О 6
Администрирање система Linux О 6
Web дизајн О 6
 

Мрежна инфраструктура И 6
Администрирање система Windows И 6
Етичко хаковање И 6
Мерења и сензори И 6
 
Трећа година
Машинско учење О 6
iOS програмирање О 5
Сензорске мреже О 6
Развој производа О 6
Практикум из iOS програмирања О 4
Анализа података О 4
Системски пословни софтвер О 5
Стручна пракса О 3
Предмет завршног рада О 2
Завршни рад О 1
 
Корпоративни VoIP И 6
Мултимедијалне мреже И 6
Софтверски дефинисано умрежавање И 6
OOП Java 1 И 6
Cloud безбедност И 6
Пословне комуникације И 6
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет

 

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.