Наши студенти | Галерије, Видео материјали | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Наши студенти 

Виктор Ивановић, студент

Студијски програм Мрежно и софтверско инжињерство

Драган Ћирић, студент

Студијски програм Интернет технологије

Катарина Веланац, студент

Студијски програм Поштанско-логистички системи

Марко Пећанац, студент

Студијски програм Мрежно и софтверско инжињерство

Никола Гајић, студент

Студијски програм Комуникационе технологије

Жарко Јовић, студент

Студијски програм Интернет технологије

Стефан Јовићевић, студент

Студијски програм Комуникационе технологије

Студенти о Career Day-у

Студијски програм Интернет технологије

Александар Живић, студент

Студијски програм Интернет технологије