Cisco лабораторија | Стручни курсеви, Cisco | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Cisco лабораторија 

 

Лабораторија за Рачунарске мреже опремљена је најсавременијом опремом чији најважнији део чине:

12 Cisco router-а (4x 2620, 2x 2621, 6x 2811)

12 Cisco switch-ева (6x 2950, 6x 2960)

10 Cisco IP телефона (6x 7906, 4x 7940)

18 радних места са 18 рачунара најновије генерације

Лабораторија је пројектована тако да задовољава висок квалитет наставе.

Лабораторија за рачунарске мреже (Cisco) у Високој ICT школи

 

Лабораторија за рачунарске мреже (Cisco) у Високој ICT школи

 

Лабораторија за рачунарске мреже садржи и комплетну опрему за каблирање локалних мрежа и мерење карактеристика каблиране мреже.

 

Инструменти за испитивање каблова у Високој ICT школи

Алат за израду каблова у Високој ICT школи

 

LinkRunner у Високој ICT школи

Лабораторија садржи и 8 инструмената Link Runner који служе за основна мерења на бакарним кабловима: мерење дужине кабла, проверу жичне мапе, обележавање каблова после каблирања, проверу могућности комуницирања у мрежи, постојања DHCP сервера и мерење активности у локалној мрежи.

 

Најзначајнији мерни инструмент је DTX LT 120 Cable Analyzer који служи за аутоматско мерење свих параметара дефинисаних стандардима за сваки појединачни кабл у каблираној мрежи и одређивање категорије кабла, са могућношћу да се добију резултати мерења за сваки појединачни измерени параметар

Уређај за испитивање карактеристике мреже у Високој ICT школи

 

Router-и и switch-еви су смештени у орман са patch панелом на којем завршава хоризонтално каблирање унутар лабораторије. Тиме је омогућено да студенти могу да раде у реалним условима:

  • повезивање локалних мрежа
  • подешавање параметара крајних мрежних уређаја
  • конфигурисање switch-ева
  • међусобно повезивање локалних мрежа
  • конфигурисање router-а.

 

Лабораторија за рачунарске мреже (Cisco) у Високој ICT школи

 

Лабораторија се поред редовне наставе користи и за Cisco CCNA курс који се одржава у Школи.

 

Cisco logo