Акредитација 2012 | Студијски програми, Акредитације | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Акредитација 2012 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије одлуком бр. 612-00-295/2012-04 од 27.априла 2012. године Комисије за акредитацију и проверу квалитета, акредитовала је три студијска програма основних струковних студија и два студијска програма специјалистичких струковних студија.

  1. Интернет технологије (три модула: Рачунарске мреже, Web програмирање и Медицинска информатика)
  2. Поштанске и банкарске технологије
  3. Телекомуникације

Студијски програми специјалистичких студија:

  1. Електронске комуникације(три модула: Мрежне технологије, Електронско пословање и Софтверско инжењерство)
  2. Саобраћајно инжењерство

У складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/14.) и развојем рачунарске науке и технологије, у функцији праћења достигнућа струке и науке, као и у функцији рационализације наставе, Школа је направила иновације на студијским програмима на основним струковним студијама за школску 2015/16. годину.