Документа | Школа, Документа | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Документа 

Захваљујући искуствима у спровођењу поступака самовредновања рада Школе у првом акредитационом периоду и опредељењу Школе за политику квалитета у свим идентификованим процесима рада, Савет Школе је током 2013. године покренуо поступак имплементације система управљања квалитетом. На седници Савета Школе одржаној 17.12. 2013. године, као резултат процеса успостављања система управљања квалитетом, усвојен је пакет докумената за спровођење политике квалитета и осигурање система управљања квалитетом.

Основни документ система управљања квалитетом Високе ICT школе је Пословник о квалитету који описује све идентификоване процесе рада и систем управљања квалитетом тих процеса. Поред Пословника о квалитету, пакет документа чине и Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета, Правилник осамовредновању, као и процедуре и упутства. Сва наведена документа приказана су у наставку ове странице.

Како је Пословник о квалитету усклађен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001, који је идентичан са ISO 9001:2008, иако није сертификован, представља свеобухватану основу за осигурање система квалитета.

 

Акта Академије

  • Акта Академије се могу наћи на следећем линку

Документа система управљања квалитетом