Документа | Школа, Документа | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Документа 

Захваљујући искуству наставника и сарадника у спровођењу поступака самовредновања рада Школе у прва три акредитациона периода по Болоњској декларацији (2007, 2012. и 2017. године) и опредељењу Школе за политику квалитета у свим идентификованим процесима рада, успешно је имплементиран систем управљања квалитетом. Управљање квалитетом остварено је кроз више докумената за спровођење политике квалитета и осигурање система за континуално управљање квалитетом, како на нивоу Академије тако и на нивоу Одсека.

Основни документи система управљања квалитетом Академије су Правилник о раду Комисије за квалитет Академије и Правилник о поступку самовредновања и оцењивања квалитета Академије, који дефинишу поступке спровођења политике квалитета на нивоу Академије. На нивоу Одсека Пословник о раду комисије за обезбеђење квалитета детаљније дефинише спровођење обезбеђења квалитета на Одсеку. Сва наведена документа приказана су у наставку ове странице.

 

Акта Академије

  • Акта Академије се могу наћи на следећем линку

Документа система управљања квалитетом

  • Документа у вези са управљењем квалитетом се могу наћи на следећем линку.