Обавештење o конкурсу за пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" за школску 2023/24. годину. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Обавештење o конкурсу за пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" за школску 2023/24. годину. 

Обавештење o конкурсу за пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" за школску 2023/24. годину налази се у прилогу.