Календар уписних активности за школску 2024/25. годину | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Календар уписних активности за школску 2024/25. годину 

Упис у школску 2024/2025. годинe вршиће се у студентској служби.

Објављивање јединствених ранг листа за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2024/25. годину 26.9. до 16:00
Подношење приговора на ранг листу

27. 9.
08:00-10:00

Обавештавање о решењима приговора

27. 9.
до 12:00

Објављивање коначне ранг листe за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2023/24. годину

27. 9.
до 17:00

Презентација изборних предмета (онлајн)
Прве године
Друге и треће године основних студија

 

10.09.
23.9. (по распореду)
Пријем захтева за промену изборног модула 20-25.9. 2024. до 12.00

Пријава предмета – основне студије
ПРВА година (изборни предмети)
ДРУГА и ТРЕЋА

11.09.-18.09. 2024.
27-29.9. 2024.

Презентација предмета мастер студија

4.10. од 18.00 до 20.00

Пријава предмета – мастер студије

4-5.10. 2024

УПИС У ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ/МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

7.10.-1.11. (радним данима) 11:00-15:00

Напомена:

  • Закаснели упис свих студената послe 1.11. вршиће се уз надокнаду од 2.500 динара, најкасније до 15.11.2024.
  • Закаснели упис свих студената послe 1.11. вршиће се уз надокнаду од 2.500 динара, најкасније до 15.11.2024.
  • Закаснела пријава предмета мастер студија после 5.10.2024. вршиће се уз надокнаду од 2.500 динара, најкасније до 11.10. 2024.