ПостТИС | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

ПостТИС 

ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

Висока школа за информационе и комуникационе технологије, за потребе реализације практикума и вежби из стручних предмета на студијском програму Поштанске и банкарске технологије, располаже лабораторијом која је опремљена као аутоматизована пошта у оквиру ЈП ''Пошта Србије''.

 

Ову лабораторију чине 22 радне станице са следећом конфигурацијом:

 • i5 8500 3,0 ghz,
 • 16gb ram,
 • 1Tb ssd,
 •  

  Радне станице су намењене студентима осим једне наставничке која је повезана на пројектор и електронску таблу. По две радне станице користе један документ принтер, а на сваку радну станицу повезан је бар код читач. Сервер који опслужује ове радне станице, повезан је на ПостТИС мрежу ''Поште Србије'' која омогућава рад лабораторије у тест окружењу Поште Србије, у којем се спроводи и обука радника поште за рад са наменским софтвером за поједине групе послова. Захваљујући овој повезаности, школска лабораторија константно ради са верзијама апликација које се користе у поштама, са могућностима спровођења on-line трансакција упутничког и платног промета, као и коришћењем одређених сервиса Банке Поштанске штедионице. Наши студенти, у оквиру функционално повезаних практикума, у овој лабораторији реализују вежбе из области пријема пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају, електронске отпреме пошиљака, припреме за доставу и испоруку, као и саме доставе и испоруке пошиљака у ПостТИС апликацији.

   

  ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

  ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

   

  ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

  На овај начин постиже се висок степен практичне оспособљености по којој су наши студенти препознатљиви при запошљавању, како у Пошти Србије, тако и код приватних оператора који пружају поштанске услуге.Настава у ПостТИС кабинету се може држати и преко пројектора односно преко електронске табле. Студентима се на овај начин омогућава много квалитетније праћење наставе.

   

  Предност је и прегледнији графички садржај који је израженији при коришћењу електронске табле јер омогућава предавачу интеракцију са садржајем који се приказује на електонској табли. Студентима је на овај начин олакшано праћење инструкција предавача везаних за коришћење ПостТИС апликације.

  ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

   

  ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

  ПостТИС кабинет располаже са две бројачице новца: Royal N200 EMG и AccuBank AB1100. Студенти имају могућност да се упознају са начином руковања бројачицама новца које су саставни део сваког благајничког пословања како у поштанском систему тако и у банкарском.

   

  Студенти раде са документима и обрасцима који су тренутно у оптицају у Поштанској штедионици и Пошти Србије. На овај начин студенти се упознају са формама и елементима докумената, начином њиховог попуњавања, контролом докумената, технологијом обраде истих.

  ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

   

  ПостТИС лабораторија у Високој ICT школи

  Свакој радној станици је доступна Tensolux електронска вага која је апликативно повезана са рачунаром. Тиме је студентима омогућена симулација рада на пријему обичних пошиљка, пошиљака са регистрованим бројем пријема са или без означене вредности у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају и сл.