Студентска служба | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Студентска служба 

 

Студентска служба представља кључну административну организациону јединицу Школе.Ова служба обавља све послове у вези студирања на основним и специјалистичким студијама:

  1. упис студената
  2. евиденцију предиспитних обавеза и испита
  3. издавање диплома
  4. издавање разних врста потврда и уверења студентима
  5. послове из области студентског стандарда

Референти за студентска питања:

  •  Ирена Војводић, референт за студентска питања
  •  Ирена Јанковић, референт за студентска питања
  •  e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs
  •  Студентска служба са студентима ради сваког радног дана у термину од 10 до 13 часова.
  •  Телефон: 011/3290-828