Студентска служба 

 

Студентска служба представља кључну административну организациону јединицу Школе.Ова служба обавља све послове у вези студирања на основним и специјалистичким студијама:

 1. упис студената
 2. евиденцију предиспитних обавеза и испита
 3. издавање диплома
 4. издавање разних врста потврда и уверења студентима
 5. послове из области студентског стандарда

Референти за студентска питања:

 •  Мирјана Симић, шеф студентске службе
 •  Ирена Војводић, референт за студентска питања
 •  Ирена Јанковић, референт за студентска питања
 •  e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs
 •  Радно време са студентима: радним данима од 11 - 14 часова. Студентска служба ће у периоду од 22. јула до 28. августа са студентима радити од 9:00 до 11:00 часова.
 •  Телефон/факс: 011/3290-828