О студијском програму | Студијски програми, Основне студије, Интернет технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О студијском програму 

Сврха студијског програма Интернет технологије је оспособљавање студената за обављање послова у областима: рачунарске мреже, базе података, програмирање и wеб програмирање.
Студијски програм Интернет технологије има четири модула које студенти бирају у складу са својим афинитетима почевши од друге године студија. Ови модули осликавају реалне, тј. очекиване, потребе тржишта за различитим типовима кадрова у области ICT-a. Студент бира један од следећих модула: Web програмирање, Администрирање рачунарских мрежа, Медицинска информатика и Информационе технологије.
Сходно томе, након студија, студенти се опредељују за неко од занимања: администратор рачунарских мрежа, систем инжењер, администратор база података, програмер, web програмер. Ово се постиже студијским програмом, који има заједнички део у трајању од три триместра прве године, у току којег студенти имају обавезне предмете из области рачунарских мрежа, база података и из области програмирања. Након тога, од друге године студија студент у скаду са својим афинитетима бира један од четири изборна модула.
На сваком од модула студенти имају изборне предмете из области којом се модул бави, уколико желе да се специјализују само за ту област. Такође, могу одабрати изборне предмете који припадају другом модулу, што треба да омогући да се стекну и неке компетенције својствене другом модулу. Тиме отварају потенцијалну могућност запослења и у другој области, сходно условима на нашем тржиту рада.
Савладавањем материје из одабране области студенти треба да стекну компетенције потребне за обављање послова за које се школују, самостално или у тиму.

 

 

На предметима из области рачунарских мрежа изучавају се:
 • мрежни протоколи, односно правила за комуницирање у рачунарским мрежама,
 • мрежни уређаји и мрежни оператвни системи,
 • планирање и пројектовање рачунарских мрежа,
 • безбедност рачунарских мрежа,
 • администрирање у рачунарским мрежама са серверским оперативим системимима на Linux-у i Windows-у.

 

 

 • Посебна пажња посвећена је стицању знања применљивих у пракси, што се постиже самосталним радом студената у савременој и добро опремљеној лабораторији за рачунарске мреже.Студенти у лабораторији раде у реалним условима: повезују рачунарске мреже, конфигуришу мрежне уређаје да би се постигао оптималан рад мреже и проверавају и верификују резултате. На основу стечених знања, студенти се оспособљавају за пројектовање локалних рачунарских мрежа у складу са конкретним захтевима.
  У Школи постоји и локална Cisco академија, коју студенти могу да похађају, а која је усклађена са редовном наставом. Нарочито је погодна за студенте који одлуче да се усмере ка области рачунарских мрежа, јер су у том случају у тренутку кад завршавају Школу оспособљени и за стицање CCNA сертификата.
  На предметима из области софтверског инжењерства студенти уче методе и алате који се користе за програмирање web и десктоп апликација. На овим предметима изучава се:
 • пројектовање и имплементација база података: SQL сервер, Oracle, MySQL, MS Access,
 • администрирање база података,
 • објектно оријентисано програмирање: .Net framework, C#, Java,
 • web програмирање,
 • дизајн web страница,
 • мултимедијална графика и анимација.

 

 

Предлог модела вредновања државне матуре за упис студената од школске 2024/25. године можете наћи на следећем линку.

Школа је Oracle Академија тако да је студентима омогућено похађање појединих Oracle курсева и добијање сертификата из база података.
Посебну погодност представља то што је настава у Школи организована по триместрима. Три године студија имају 9 триместара. Овим је омогућено да предмети имају логичан редослед тако да студенти постепено стичу знања почевши од основних стручних предмета па до предмета на којима завршавају своје усавршавање у Школи.
По завршетку студијског програма Интернет технологије студенти стичу високо образовање првог степена струковних студија и звање - струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Видео записе у коме наши професори говоре о студијском програму и могућностима које нуди образовање у овој области можете погледати испод: