Библиотека | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Библиотека 

 

Библиотечки простор се налази у згради Школе и састоји се из две просторије: библиотеке и читаонице.Библиотека има смештајни простор од 80м полица за књиге и 5м полица за серијске публикације у наменски прављеним орманима кој покривају целе површине зидова до самог плафона. У истом простору се налазе две изложбене витрине, две полице, покретни радни пулт и мердевине, радни сто и каталошки орман.

 

 

Библиотека Школе је опремљена претежно стручном литературом. Велики број издања које поседује су намењени припремању испита. Највећи број књига је страних издавача и намењени су припреми семинарских, пројектних и дипломских радова студената, као и стручном усавршавању наставника Школе.