Библиотека | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Библиотека 

 

Библиотечки простор се налази у згради Школе и састоји се из две просторије: библиотеке и читаонице.Библиотека има смештајни простор од 80м полица за књиге и 5м полица за серијске публикације у наменски прављеним орманима кој покривају целе површине зидова до самог плафона. У истом простору се налазе две изложбене витрине, две полице, покретни радни пулт и мердевине, радни сто и каталошки орман.

 

 

Ове године је купљено или је библиотека добила у виду поклона 155 књига.Библиотека Школе, поред наменски направљеног намештаја, поседује за сада само један рачунар. У наредној календарској години се планира набавка нових рачунара од којих ће неки бити на располагању студентима дванаест сати дневно.

Библиотека Школе је опремљена претежно стручном литературом. Велики број издања које поседује су намењени припремању испита. Највећи број књига је страних издавача и намењени су припреми семинарских, пројектних и дипломских радова студената, као и стручном усавршавању наставника Школе.