Душан Стојановић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Душан Стојановић 

Душан Стојановић
 •  Назив радног места: Библиотекар
 •  Телефон: 011/3291-220
 •  Емаил:

 Образовање

Стручно звање дипломирани библиотекар стекао положеним стручним испитом из области библиотечко-информационе делатности пред Комисијом Народне библиотеке Србије у Београду.

Специјалистички рад из области електротехничког и рачунарског инжењерства одбранио на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије, у Београду.

Завршни рад на основним студијама, ужа област Интернет технологије, одбранио на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду.

 Кретања у служби

2021 - данас -  члан Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (од 2019. године Висока ICT је Одсек у оквиру Академије).

2007 - данас – Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

2003 - 2007 – Средња техничка ПТТ школа, Београд

1999 - 2003 – S-SOFT, компанија за информациони инжењеринг .

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Сертификат „Увод у дигиталну хуманистику: радионицe за имплементацију "удаљеног читања“ у истраживачкој пракси" одржано на Универзитетској библиотеци „Светозар Марковићу" у оквиру истоименог пројекта подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије
 • Сертификат „Иновативност у библиотекама - од Storytelling-a до Storydoing-a - дигитални маркетинг за библиотеке, заговарање нових пракси“ са aкредитованог програма стручног усавршавања одржаног у Народној библиотеци Србије
 • Сертификат „Прелазак на COBISS3/Каталогизацију са нормативном контролом“ са акредитованог семинара одржаног у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић
 • Сертификат „Употреба програмске опреме COBISS3/Инвентар“ са курса одржаног у Народној библиотеци Србије
 • Сертификат „Библиометрија и научни часописи“ са акредитованог семинара одржаног у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“
 • Сертификат „Употреба програмске опреме COBISS3/Позајмица“ са курса одржаног у Народној библиотеци Србије
 • Сертификат "Метаподаци у савременом библиотекарству" са акредитованог семинара одржаног у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“
 • Лиценца за узајамну каталогизацију A (за креирање библиографских записа за монографске публикације) додељена од стране VBS Комисије за лиценце за узајамну каталогизацију COBISS
 • Сертификат „Употреба програмске опреме COBISS3/Каталогизација – почетни курс“ са курса одржаног у Народној библиотеци Србије
 • Сертификат „Консултативни семинар за запослене у библиотечко-информационој делатности“ у организацији Народне библиотеке Србије
 • Сертификат „Инструктивни семинар за запослене у библиотечко-информационој делатности“ у организацији Народне библиотеке Србије
 • Сертификат „Употреба програмске опреме COBISS3/Преузимање записа и фонд“ са курса одржаног у Народној библиотеци Србије.
 • Сертификат “Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерцијални електронски извори информација“ са акредитованог семинара одржаног у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“
 • CISCO академија, курс CCNA
 • „Microsoft Certified Systems Administrator”, сертификат компаније CET