Рачуноводство | Школа, Службе Школе | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рачуноводство 

Служба рачуноводства се брине о материјално-финансијском пословању Академије и то:

  1. обрачунава и исплаћује лична примања запослених и сарадника,и по потреби издаје потврде и извештаје о примањима
  2. евидентира имовину Академије
  3. фактурише услуге Академије, наплаћује потраживања и плаћа обавезе
  4. ради периодичне и годишње обрачуне и извештаје за потребе Академије, Министарстава