Медицинска информатика | Студијски програми, Стари планови | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Медицинска информатика 

Медицинска информатика
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
ОБ
7
2
ОБ
5
3
ОБ
5
4
Енглески језик 1 (или почетни 1)
ОБ
4
5
ОБ
5
6
Електротехника
ОБ
7
7
ОБ
5
8
ОБ
5
9
ОБ
6
10
ОБ
5
11
Енглески језик 2 (или почетни 2)
ОБ
4
         
12
ИЗ
4
13
ИЗ
5
14
ИЗ
5
15
ИЗ
1
16
ИЗ
1
17
ИЗ
1
 
  
II година
 
18
ОБ
5
19
ОБ
6
20
ОБ
5
21
ОБ
5
22
ОБ
5
23
ОБ
5
24
ОБ
8
25
Енглески језик - стручни
ОБ
4
26
ОБ
5
27
ОБ
6
         
28
ИЗ
4
29
ИЗ
3
30
ИЗ
8
31
Електронско банкарство
ИЗ
5
32
ИЗ
5
33
ИЗ
8
34
ИЗ
7
35
ИЗ
6
36
ИЗ
4
37
ИЗ
6
 
  
III година
 
38
ОБ
5
39
ОБ
6
40
ОБ
5
41
ОБ
4
42
ОБ
4
43
ОБ
10
         
44
ИЗ
4
45
ИЗ
6
46
ИЗ
9
47
ИЗ
9
48
ИЗ
5
49
ИЗ
4
50
ИЗ
5
51
ИЗ
8
52
ИЗ
5
53
ИЗ
3
54
ИЗ
5
55
ИЗ
5
56
ИЗ
5
57
ИЗ
7
         
Медицинска информатика 2007
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
1
Математика 1
ОБ
7
2
Електротехника
ОБ
7
3
Основи програмирања
ОБ
7
Енглески језик - почетни 1
ОБ
5
Енглески језик 1
ОБ
5
4
Дигитална обрада сигнала
ОБ
6
5
Пословне комуникације
ОБ
5
Енглески језик - почетни 2
ОБ
5
Енглески језик 2
ОБ
5
8
Анатомија
ОБ
7
9
Статистика
ОБ
6
         
1
Примена рачунара
ИЗ
5
2
Економија
ИЗ
4
3
Cyber право
ИЗ
3
4
Социологија
ИЗ
4
5
Еколошки менаџмент
ИЗ
3
6a
Енглески језик - почетни 3
ИЗ
5
6b
Енглески језик 3
ИЗ
5
7
Спорт и рекреација
ИЗ
1
8
Спорт и рекреација
ИЗ
1
9
Спорт и рекреација
ИЗ
1
 
  
II година
 
1a
Базе података - Access
ОБ
5
1b
Базе података - Oracle
ОБ
5
2
Патологија
ОБ
6
3
Клиничка медицина
ОБ
7
4
Обрада медицинских сигнала
ОБ
8
5
Медицинска инструментација
ОБ
6
         
1
Апликативни софтвер
ИЗ
4
2
Архитектура рачунара
ИЗ
5
3
ООП - Java 1
ИЗ
9
4
Рачунарске мреже 2
ИЗ
6
5
Оперативни системи
ИЗ
6
6
Интернет
ИЗ
6
7
ООП - Java 2
ИЗ
8
8
Компресије
ИЗ
6
9
Базе података - SQL сервер
ИЗ
6
10
Рачунарске мреже 1
ИЗ
6
11
Web дизајн
ИЗ
7
12
ООП - C++
ИЗ
9
13
Мреже за приступ
ИЗ
5
14
Менаџмент
ИЗ
5
 
  
III година
 
1
Обрада медицинских слика
ОБ
8
2
Методологија у медицинској информатици
ОБ
6
3
Телемедицина
ОБ
8
4
Јавно здравство
ОБ
7
5
Завршни рад
ОБ
10
         
1
Интернет пословање
ИЗ
4
2
Мобилне телекомуникације
ИЗ
6
3
Web програмирање - PHP
ИЗ
9
4
ООП - C#
ИЗ
9
5
Програмирање - Visual Basic
ИЗ
7
6
Администрирање система
ИЗ
4
7
Практикум 1
ИЗ
2
8
Сигурност на Интернету
ИЗ
4
9
Електронско банкарство
ИЗ
5
10
Web програмирање - ASP
ИЗ
8
11
Дозиметрија и заштита од зрачења
ИЗ
5
12
Администрирање система - Linux
ИЗ
5
13
Управљање пројектима
ИЗ
5
14
Оптичке мреже
ИЗ
5
15
Електромагнетска компатибилност
ИЗ
3
16
Практикум 2
ИЗ
2
17
Управљање ризицима
ИЗ
6
18
IP телефонија
ИЗ
5
         
Медицинска информатика 2005
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
  
I година
   
 
Спорт и рекреација
ОБ
 
1
Математика 1
ОБ
7
2
Дигитална обрада сигнала
ОБ
7
3
Примена рачунара
ОБ
7
Енглески језик - почетни 1
ОБ
6
Енглески језик 1
ОБ
6
5
Оперативни системи
ОБ
7
6
Кориснички програми
ОБ
7
Енглески језик - виши
ОБ
6
Енглески језик - пословни
ОБ
6
         
8
Социологија
ИЗ
3
9
Економија
ИЗ
3
10
Пословне комуникације
ИЗ
5
11
Еколошки менаџмент
ИЗ
5
12
Web дизајн
ИЗ
5
 
 
II година
 
13
Анатомија са физиологијом
ОБ
5
14
Статистика
ОБ
6
15
Базе података
ОБ
5
16
ООП - Java
ОБ
6
17
Патологија са патофизиологијом
ОБ
5
18
Обрада медицинских сигнала
ОБ
7
19
Медицинска инструментација
ОБ
6
20
Базе података 2
ОБ
6
         
21
Рачунарске мреже
ИЗ
8
22
Интернет
ИЗ
5
23
Управљање пројектима
ИЗ
5
24
Мултимедијалне телекомуникације
ИЗ
6
25
ООП - C++
ИЗ
6
 
 
III година
 
26
Клиничка медицина
ОБ
7
27
Обрада медицинских слика
ОБ
8
28
Методологија у медицинској информатици
ОБ
7
29
Јавно здравство
ОБ
5
30
Телемедицина
ОБ
7
31
Технологија у медицинској информатици
ОБ
6
32
Дипломски рад
ОБ
12
         
33
Cyber право
ИЗ
8
34
Компресије
ИЗ
6
35
Електромагнетска компатибилност
ИЗ
4
36
Мобилни Интернет
ИЗ
6