Правила коришћења | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Правила коришћења 

Намена портала

Портал Високе ICT школе је јавни портал, намењен превасходно студентима и особљу Школе. Као такав, представља званично гласило Школе.

Копирање садржаја

Није дозвољено копирање нити коришћење било каквог материјала који се налази на порталу, без писмене дозволе руководства Школе.

Сви материјали који се налазе на порталу не смеју се користити у сврхе које су санкционисане законом.

Материјали који су доступни студентима Школе не смеју се даље копирати и дистрибуирати, нити јавно приказивати у било којем виду.