План презентација изборних предмета – Основне студије | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План презентација изборних предмета – Основне студије 

Прва година - 10.09. 2024. у онлајн окружењу

Распоред презентација

Поштански-саобраћај и логистика 9:00
Мрежне и рачунарске технологије 11:00
Интернет технологије 13:00

 

Друга и трећа година – 23.09.2024. у онлајн окружењу

Распоред презентација

Студијски програми Друга година студијског програма Трећа година студијског програма
Поштанско-логистички системи 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00

 

Распоред презентација изобрних модула и изборних предмета

Студијски програми Друга година студијског програма Трећа година студијског програма
Комуникационе технологије 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00
Интернет технологије 15:00-17:00 17:00-18:00