План студија 2012. | Студијски програми, Основне студије, Телекомуникације | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План студија 2012. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Предмет Статус ЕСПБ
 
Прва година
Математика 1 О 7
Енглески језик 1 О 4
Електротехника О 6
Електрична кола О 6
Енглески језик 2 О 4
Основи програмирања 1 О 6
Математика 2 О 8
Мерења О 5
 
Спорт и рекреација 1 И 1
Практикум из примене рачунара И 5
Економија И 5
Спорт и рекреација 2 И 1
Web дизајн И 7
Спорт и рекреација 3 И 1
Архитектура рачунара и оперативни системи И 7
Основи програмирања 2 И 6
 
Друга година
Дигиталне телекомуникације О 9
Телекомуникационе мреже 1 О 6
Енглески језик стручни О 4
IP умрежавање О 6
Мрежни уређаји О 6
Бежичне телекомуникације О 5
Телекомуникационе мреже 2 О 6
Транспортни системи О 7
 
Основи ООП И 6
Компресије И 6
Базе података И 6
Мултимедијална графика И 6
 
Трећа година
Оптичке телекомуникације О 6
IP телефонија О 5
Мреже за приступ О 5
Пословне комуникације О 6
Мобилне телекомуникације О 5
Администрирање система Windows 1 О 4
Мултимедијалне телекомуникације О 3
Антене О 4
Стручна пракса О 2
Рачунарске мреже О 6
 
Телевизија И 5
Корпоративни VoIP И 4
Сигурност на Интернету И 4
LAN протоколи И 5
Практикум И 3
Менаџмент И 5
Оптички системи И 5
 
  • Легенда
  • О - обавезан предмет
  • И - изборни предмет
  •  

    Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.