О студијском програму | Студијски програми, Основне студије, Поштанске и банкарске технологије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О студијском програму 

Циљ овог студијског програма, који у различитим облицима постоји још од давне 1961. године када је Школа основана, је ефикасно прилагођавање образовног процеса брзом развоју нових професија и технологија. Као одговор на потребе тржишта оспособљавамо студенте за успешно обављање послова у области пружања поштанских и банкарских услуга са акцентом на технологизацији ових услуга.

Полазећи од максиме да је истинско знање спој теорије и праксе, као и да савремено друштво и савремени свет „захтевају“ веште, обучене и искусне реализаторе, спремне да прихвате нове тенденције и изазове и истовремено примене нове технологије, велика пажња на овом студијском програму се осим „традиционалним знањима“ поклања практичној примени стечених теоријских знања.

Дипломци студијског програма Поштанско-банкарске технологије

Резултат таквог рада је чињеница да су наши свршени студенти који су стекли звање струковни инжењер саобраћаја (I степен високог образовања струковних студија) у потпуности оспособљени за рад и усавршавање у савременом друштвеном окружењу.

Програм студија осигурава широк дијапазон знања неопходних за врло брзо уклапање у радне процесе у поштанском и банкарском сектору. Наши дипломци одлично познају рад на рачунару, савремене електронске технологије у области пружања услуга као и основне принципе организације и управљања у великим системима. То је још једна потврда перспективности овог програма.

 

Сви предмети су подељени у групације обавезних и изборних. Студенти се у зависности од својих афинитета, способности и интересовања темељније усмеравају на поштанске, односно, банкарске технологије. На тај начин они сами у одређеној мери дефинишу садржај студија и прилагођавају га потребама појединих радних места што помаже како у проналажењу посла тако и у брзом прилагођавању радном месту.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, за потребе реализације дела вежби из стручних предмета на смеру Поштанске и банкарске технологије, располаже савременом лабораторијом која је опремљена као ПостТИС пошта.

Локална рачунарска ПостТИС мрежа постављена је уз сагласност ЈП "Пошта Србије".

Лабораторија се користи за обуку студената за рад у свим сегментима ПостТИС апликације.

Лабораторија ПостИс у Високој ICT школи

 

Практичном обуком обухваћени су сви садржаји из области пружања услуга у поштанском саобраћају. Такође, обезбеђени су услови за рад у области организације, управљања и контроле рада у јединици поштанске мреже.

У циљу даљег подизања квалитета припреме студената за рад у реалним условима у току је повезивање школске ПостТИС лабораторија на ПостТИС/Интранет мрежу ЈП "Пошта Србије". Између осталог, то ће и студентима и наставном особљу омогућити приступ великом броју технолошких и других упутстава расположивих у оквиру ове мреже.

 

Други део практичне обуке реализује се у живом раду у пошти 11108 Београд 12 у складу са Уговором о начину реализације практичне наставе који је Школа склопила са ЈП "Пошта Србије".

 

Свесни смо да само оваквом, практичном провером стечених знања и способности наши студенти могу бити спремни на све изазове који их чекају.

У јединицама поштанске мреже у целој Србији, као и на подручју суседних земаља, послове управника, контролора и главних благајника већ традиционално успешно обављају у највећем броју свршени студенти школовани на овом смеру у овој Школи.

У складу са Законом о поштанским услугама, сасвим је реално очекивати појаву приватних провајдера ове групације услуга, што ће поред националне поште, представљати ново подручје за рад за наше студенте.

Наши предавачи прате савремена збивања у теорији и пракси везаној за поштанске и банкарске системе, преносе их студентима, чиме им отварају путеве ка даљем усавршавању и праћењу иновација.

 

 

Током последњих година, према повратним информацијама од бивших студената, они се у доброј мери запошљавају и у банкама, где се веома брзо и ефикасно уклапају у послове који се пред њих постављају. По завршетку студијског програма Поштанске и банкарске технологије технологије студенти стичу високо образовање првог степена струковних студија и звање - струковни инжењер саобраћаја.

 

Детаљније о студијском програму...

Катарина Антонић

Катарина Антонић

Моје име је Катарина Антонић. Студијски програм на Високој ICT школи, Поштанске и банкарске технологије, уписала сам 2012. године после завршене Средње техничке ПТТ школе. Током студирања стекла сам знање, и што је још важније искуство, из области поштанске технологије, логистике, банкарства, економије и маркетинга. Школа ми је омогућила да упознајем и пратим развој информационих технологија и њихову примену у пословању. Прво радно искуство ми је такође омогућила Висока ICT школа, пруживши ми прилику да се бавим он-лине маркетингом.

Основне студије завршила сам у септембру 2015. године, а посао у ЈП „Пошта Србије“ добила сам после непуних месец дана. Са поносом могу да кажем да сам почела самостално да радим без икакве обуке, већ први дан. Студенти ПБТ смера се препознају по високом степену знања и вештинама у практичном раду.Наравно, наставила сам школовање на Високој ICT школи, на смеру Саобраћајно инжењерство и уз сталан посао, завршавам све у року. Мој избор је била и остаје Висока ICT школа!

Милена Милетић

Милена Милетић

У време када је наступила експанзија Високошколских и факултетских установа, нека вам мото буде - Изабери сигурно! Мој сигурни избор била је 2011. године Висока ICT школа, коју сам уписала након завршене Средње техничке ПТТ школе, и која би и данас, да сам у истој ситуацији, поново била сигуран избор! Основне студије сам завршила у року, 2014. год. са просечном оценом 9.94 и поносно понела звање Струковног инжењера саобраћаја али и студента генерације на студијском програму Поштанске и банкарске технологије.

Захваљујући сарадњи Школе са Орион Телекомом своје прво радно искуство стекла сам најпре као практикант а затим као оператер корисничког сервиса у истоименој компанији. Свој дипломски рад одбранила сам 12.09.2014. године а даљу каријеру наставила у компанији Теленор банка у којој радим од 14.10.2014. год. Посао сам чекала читавих месец дана! То је главни показатељ мој сигурног избора. Поносна сам што сам део тима који чини да се Банка развија и расте, и што имам прилику да видим како настаје прва мобилна банка у Србији. Радно место сам добила након обављених тестова и интервјуа у компанији Теленор, који су приметили мој потенцијал и квалитет који сам стекла завршетком Високе ICT школе. Главна предност наше Школе је у томе што својим студентима пружа знања из разних области, оспособљава студенте да буду успешни не само на пољу поштанског саобраћаја већ и у областима администрације, књиговодства, финансија, маркетинга, што је велики плус на данашњем тржишту рада приликом потраге за послом.Током студирања сам се сусрела са великим бројем стручњака не само из наше Школе, већ и посредством стручних предавања које Школа организује и тиме пружа увид студентима у рад многих организација. Савремене лабораторије прате техничке иновације у пољима за које се образујемо, а то су пре свега системи за рад у пошти и банкама, које студенти осталих факултета немају прилику да упознају. Школа развија практичне и аналитичке способности студената, што значи да из Школе, пре свега, излазимо са пуно практичног искуства, а не само теоретског знања. Осим тога, једина смо установа која својим студентима омогућава да осим знања, показу и своја умећа у разним спортским дисциплинама, и која не занемарује неговање спортског духа код својих стручњака.Тржиште рада у Србији не трпи незнање, не трпи пасивност. Основни корак на путу ка успешној будућности је прави избор установе која ће вас образовати и учинити вас способним да се покажете у области која вас интересује. Висока ICT школа пружа својим студентима више од студија. Ја сам изабрала сигурно, изабери и ти!

Зоран Јанковић

Зоран Јанковић

Средњу електротехничку школу сам завршио у Панчеву, 1991.године. Вишу техничку ПТТ школу сам уписао највише из заинтересованости за телекомуникације. Та идеја је подстакнута  у војсци у којој сам био оператер на телефонској централи. Међутим, с обзиром да није било места на овом смеру, уписао сам смер ПТТ саобраћај (данас су то Поштанске и банкарске технологије), што се касније испоставило као прави потез. Дипломирао сам 1995.године, из предмета Маркетинг у ПТТ-у, на тему "Стратегија развоја нове ПТТ услуге".

Дипломски рад је оцењен са највишом оценом и то је за мене лично представљало снажан мотивациони фактор. Школовање на Вишој ПТТ школи, било ми је изузетна полазна основа, како за запошљавање у Пошти, развој каријере, тако и за даље образовање и стручно усавршавање. Почео сам као волонтер-приправник у РЈ "Панчево". Радио сам на свим радним местима, почев од ТТ шалтера, пријема писама и пакета, на заменама у сеоским поштама, све у склопу обуке и припреме за обављање сложенијих послова у пошти. Мислим да је то био добар систем рада, јер обављање разноврсних послова и стицање практичних знања, као и упознавање са технолошким поступцима у различитим поштама, како пријемних тако и доставних, показало се веома корисним за касније напредовање у послу.Од 1997. сам радио као контролор доставе у главној пошти у Панчеву, а затим, све до 2003. и као контролор у шалтер сали. Потом сам прешао у пошту 26106 Панчево 6, у којој сам све до 2009. обављао послове контролора.У септембру 2009. прелазим у тадашњу Дирекцију за поштанске услуге, у сектор надлежан за новчане услуге.И у време када сам ја студирао на Вишој ПТТ, ова школа је била веома популарна међу студентима. Као највећу њену вредност истакао бих добијање јако добре основе за будуће запослење, кроз стицање и теоријских и практичних знања. Најлепше успомене? Током студија, стекао сам неколико пријатељстава, која и дан данас постоје, али посебно бих истакао једну колегиницу, захваљујући којој су студентски дани постали незаборавни!Гостујући као предавач по позиву у Високој иЦТ школи, имао сам ту част да предавањем под називом "Трансфери новца Поште Србије" на најбољи начин вратим својој Школи део задовољства које је она мени пружила. Моја порука будућим студентима је, да ће уложени труд, учење и стечено знање, кад-тад бити препознати и цењени. Зато је потребно да буду стрпљиви током развоја своје професионлне каријере.

Марко Митрановић

Марко Митрановић

Вишу техничку ПТТ школу уписао сам 1993. године. Моја жеља да се упишем на смер телекомуникације није се остварила. Једноставно нисам успео, али сам успео да се упишем на смер ПТТ саобраћај што је, на крају, испало одлично. Немам намеру да пишем о себи и својој каријери по завршеним студијима, а могло би се и о томе нешто мало рећи. Писаћу о мом контакту са школом и о великом утицају који је она на мене извршила.Те 1993. године Србији је фалило осмеха и радости а ја сам баш то нашао на мојим студијама.

Хиперинфлација, рат, губитак система вредности и дефицит оптимизма, све то нас је скупо коштало, ваљало се негде притајити и улагати у неку бољу и праведнију будућност која пре или касније мора доћи.Виша техничка ПТТ школа као излаз из проблема и прозор у неку бољу будућност, тешко поверовати али баш је тако било.На студијама сам упознао много људи, и оваквих и онаквих, али је ту било и неколико личности са којима и данас имам активан контакт. Међу студентима нашао сам и човека који ми је од пријатеља постао кум на венчању, особа која ми је и децу крстила. Међу пријатељима које сам стекао некако не видим разлику између студената и професора, уз сво дужно поштовање.Када сам 1997. године дипломирао мислио сам да је мој активни контакт са школом завршен. То на моју срећу није тачно. 2003. године остварио сам поново контакт са школом када сам, као запослени у Пошти, распоређен као благајник у пошти 11108 Београд 12 где студенти и средњошколци из ПТТ центра имају стручну прксу. Сећам се професорке Гордане Вујичић која је прокоментарисла, видевши ме у главној благајни „Шта онај студент ради у благајни?“. Запамтила ме је као студента што је, барем на овој школи, јако лепо бити. Професорка Мира Поповић ми је указала част да на њеном предавању из стручне праксе будем гост где сам будућим колегама причао о благајничком пословању.2006. године одслушао сам допуну студија (шести семестар) на Високој ICT школи. Све испите сам исте године положио и тако сам стекао високо образовање струковних студија. Школске 2010/2011 уписао сам и завршио специјалистичке студије на смеру Електронско полсовање. Лепо је било поново бити студент.2012. године ми је поново указана велика част. Као учеснику пројекта у пошти на Високој ICT школи одржао сам предавање на тему „ПостТИС - нови технолошко-информациони систем Поште Србије“. Сада радим у Дирекцији за поштанско-финансијске услуге у оквиру Јавног предузећа „Пошта Србије“ као технолог упутничког саобраћаја где примењујем знања стечена на студијама. Садашњим и будућим студентима бих пожелео бар део лепих искустава које сам ја доживео на Вишој техничкој ПТТ школи, пардон, Високој ICT школи.

Милица Дошеновић

Милица Дошеновић

На крају основне школе, интересовања су ми била усмерена ка економији, банкарству, праву.Не знајући шта да упишем, на наговор родитеља, уписала сам Средњу техничку ПТТ школу, за коју нисам ни знала да постоји.Како је време одмицало, схватила сам да поштански саобраћај не представља само слање писма, већ да је управо то кључна ставка која сједињује сва моја интересовања.Након завршене средње школе, логичан наставак је био упис на Високу ICT школу 2010. године, где сам са максималним бројем бодова на пријемном уживала у буџету на смеру Поштанско-банкарске технологије, за који сматрам да је најбољи од свих смерова јер пружа могућност стицања образовања из поштанског, банкарског и телекомуникационог саобраћаја.

Схватила сам да је поштански саобраћај кључан фактор у савременом пословном свету и да без њега ништа не би могло да функционише.Током студирања, стекла сам заиста значајно како теоријско, тако и практично знање које се може примењивати у свим врстама пословања. Што је најбитније, приметила сам да је Висока ICT школа широкообухватна образовна институција која студенте обучава да се могу бавити свим савременим пословима које доноси данашњица. Након јако успешног школовања и просека 9.5 дипломирала сам 14. јула 2013. године са темом Нетбанкинг-Интернет банкарство са највишом оценом и стекла звање струковни Инжењер саобраћаја. Мислећи да је најбоља могућа опција запослити се у ЈП ПТТ саобраћаја Србија, запослила сам се у приватној фирми D Express чије руководство зна да цени труд и жељу за усавршавањем.„D Express“ је курирска служба којој је основни мото „Брзо. Тачно. Поздано.“ што су неки од основних принципа функционисања поштанског саобраћаја. "D Express" располаже са преко 400 транспортних возила и броји преко 500 запослених, који се на најпрофесионалнији начин труде да преко 40.000 пошиљака дневно стигне на праву адресу у што краћем временском року.У Д Еxпресс-у сам почела да радим као оператер у Цалл Центру, где ми је задужење било креирање налога за преузимање пошиљака, што је полазна тачка целе услуге. Захваљујући труду и знању које сам стекла на Високој ICT, врло брзо сам унапређена у администратора продаје.Заиста сам задовољна што радим у фирми у којој ме је цео колектив прихватио и у којој је директор продаје Никола Ризнић ценио моје знање и труд, заједно са генералним директором "D Express" Љиљаном Караклајић.

Снежана Савић

Снежана Савић

После завршене Средње ПТТ школе, у исто време сам уписала Вишу ПТТ (сада Високу ICT школу) и запослила се у Телеком-у. Студирање уз стални посао је веома напорно, али сматрам да је веома битно константно радити на свом професионалном усавршавању. Ово је веома значајно у послу којим се ја бавим, јер напредак у технологији утиче и на услове по којима се услуге нуде корисницима, што и јесте мој посао, јер радим у Служби за бригу о приватним корисницима.

Такође, разумевање нових и унапређење постојећих модела, нарочито на пољу комуникационих технологија је веома битно јер доноси предности на тржишту, где је борба за сваког корисника немилосрдна. Велики део корисних знања на овом пољу су ми управо пружиле различите групације предмета које сам слушала и полагала у Школи, од економије, преко пословних комуникација, статистике, информационо-комуникационих сервиса до стратегијског менаџмента. Као што сам нагласила, професионално усавршавање је у данашње време неопходно, тако да тренутно приводим крају специјалистичке студије у Високој ICT школи, студијски програм Електронске комуникације. Своју неизмерну захвалност дугујем деци Мини (15) и Славку (13) који ме бодре све ове године и радују се свакој мојој оцени. Моја препорука младим генерацијама би била да упишу ову школу, неће погрешити.

Драгана Илић

Драгана Илић

Студијски програм Поштанске и банкарске технологије уписала сам 2009. године после завршене Средње техницке ПТТ сколе. Дипломирала сам у новембру 2012. и већ од јуна 2013. почела да радим на одређено време у Јавном предузећу "Пошта Србије" - пошта Београд 1. Током студија стекла сам доста практичног знања, делом у школским лабораторијама, а делом на стручној пракси у пошти, како из области поштанског саобраћаја и поштанске технологије, тако и из области примене рачунарских технологија у пружању електронских поштанских и банкарских услуга. Захваљујући стеченом знању и вештинама за практичан рад, веома добро сам се снашла на свом послу.

За рад у пошти потребан је широк спектар знања за пружање великог броја разноврсних услуга, од пријема пошиљака од правних и физичких лица, услуга платног и упутничког промета, трансфера новца, па до послова у сегментима доставе и испоруке пошиљака. Поред тога, у овом послу је веома важна и комуникација са корисницима, чему су нас такође учили у Школи. Зато смо сви ми који смо завршили Поштанске и банкарске технологије, веома препознатљиви по доброј оспособљености за рад, пре свега у Пошти Србије, где је највећи број запослен. То је јако леп осећај на послу, када вас од првог дана уважавају као запосленог са квалитетним стручним образовањем. Зато сам веома поносна на свој избор да упишем ову школу и веома захвална својим наставницима што је мој рад данас веома цењен. Ткође, увек су нас учили да своје образовање перманентно настављамо и никад не престанемо да учимо. Из овог угла је много јасније колико су били у праву! Дефинитивно, ја пошту доживљам на веома посебан начин, баш у складу са чињеницом да повезује људе широм света и да је неопходна за функционисање сваког друштва.

Наташа Ђелић

Наташа Ђелић

После завршене Девете београдске гимназије, 1993. године уписала сам Вишу ПТТ школу, смер ПТТ саобраћај. На конкурс ЈП ПТТ саобраћаја ‘’Србија’’ пријавила сам се 1998. године и после осам месеци волонтирања почела да радим у Дирекцији за кадрове. У међувремену се Виша ПТТ школа реформисала у Високу ICT школу и акредитовала нове студијске програме основних и специјалистичкеих студија. Студијски програм ПТТ саобраћај, који сам ја завршила, реформисан је и акредитован под називом Поштанске и банкарске технологије – ПБТ, а мој избор за наставак школовања на специјалистичким студијама био је студијски програм Електронско пословање, који сам завршила 2010. године.

Исте године постала сам члан тима едукатора у Сектору за развој кадрова, као и члан пројектног тима за Континуирану едукацију запослених у Пошти. Циљ пројекта је да се запосленима пружи могућност усвајања знања о новим услугама које пружа Пошта, као и разне савремене, пословне и социјалне вештине.Мој мото је царпе дием - искористи дан, а циљ напредак у свим сферама живота. Налазим време да читам, да се бавим јогом, пешачим, а изнад свега, сву своју љубав и пажњу, као и стечена знања и искуства, поклањам својим синовима Андрији (14) и Петру (12).Сматрам да су знања која се стичу на Виској ICT школи, изузетно корисна и применљива у пракси. На основу искустава са обука запослених у Предузећу, неоспоран је закљичак да су запослени са завршеном средњом ПТТ, Вишом ПТТ и Високом ICT школом, изузетно квалитетни и препознатљиви на својим пословима. Такође, показују и свест о томе да савремено пословање захтева да се запослени стално образују, освајају нове технологије, усвајају нова знања, и да се едукација наставља током целог живота. Како сам на основним студијама студирала током деведестих, а на специјалистичким пре 4 године, морам да изразим и своје одушевљење данашњим условима студирања, пре свега уређеним просторијама школе, лабораторијском опремом, квалитетом наставе уз примену информационих технологија, унапређеним могућностима комуникације студената са предавачима, и свим оним што савремена технологија омогућује, а резултат је ефикасније располагање временом, посебно за запослене студенте.Неке од активности на мом послу, забележене су у ПТТ гласнику број 371-371 на страни 34. и на сајту Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.