Добривоје Лововић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Добривоје Лововић 

  •  Назив радног места: Домар/Мајстор одржавања
  •  Емаил:

 Образовање

Трећи ниво квалификације (средње образовање у трајању од три године)

 Кретања у служби

2020. – даље – Академија техничко- уметничких струковних студија Београд, Београд

2018.- 2020. – Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд