Сва oбавештења | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Сва oбавештења 

Обавештавамо да, у складу са новогодишњим и божићним празницима, Школа неће радити до 08. јануара 2024. године.

Први радни дан ће бити уторак, 09. јануар 2024. године

Подношење молби за остваривање умањења школарина за студенте лошијег материјалног или социјалног статуса трајаће до 20.01.2024. године. 

Молбе се подносе студентској служби радним данима у термину рада са студентима.

Молба се подноси искључиво на формулару „Молба“, који се може преузети са сајта Школе или у студентској служби. У молби се обавезно морају попунити подаци о студенту – подносиоцу молбе и образложење захтева. Уз молбу се обавезно подноси:

● Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за првих шест месеци 2023. године. 

Национални одбор за међународну размену студената за стручну праксу - IAESTE Србија расписао је конкурс за слање студената техничких факултета, рачунарства као и факултета природних наука на СТРУЧНУ ПРАКСУ У ИНОСТРАНСТВУ током 2024. године.
Више детаља, односно услове конкурса можете пронаћи на сајту: www.iaeste.ac.rs
Неопходно је попунити "on-line" пријаву, закључно са 24. 12. 2023. године.
Сваки кандидат ће након пријаве добити упутство о даљим корацима и начину предаје документације.

У периоду од 10. до 15. јануара студенти основних струковних студија потребно је да измире II рату школарине у износу од 26000 динара.

У истом периоду студенти мастер струковних студија потребно је да измире II рату школарине у износу од 30000 динара.

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24
Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд
Сврха уплате: II рата школарине
Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

Студент може пријавити/одјавити само изборне предмете из II триместра уз молбу у студентској служби најкасније до 22. децембра. Молба се плаћа 2500 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Молба за посебне намене, позив на број 2-број индекса студента) - студент уплатницу и попуњен образац молбе прослеђује студентској служби.

НАПОМЕНА: Изборни предмети из првог триместра не могу се накнадно пријављивати/одјављивати.

У среду, 6. децембра у 11.00 часова у просторијама Одсека Висока ICT школа биће одржано стручно предавање др Николе Трубинта, Senior expert for postal regulation Communication Regulatory Agency Doha, Qatar, на тему "Изазови у регулисању поштанског тржишта у наредних десет година". Предавање је обавезно за све студенте студијског програма Поштанско-логистички системи.

У среду, 6. децембра у 11.00 часова у просторијама Одсека Висока ICT школа биће одржано стручно предавање др Николе Трубинта, Senior expert for postal regulation Communication Regulatory Agency Doha, Qatar, на тему "Изазови у регулисању поштанског тржишта у наредних десет година". Предавање је обавезно за све студенте студијског програма Поштанско-логистички системи.

У прилогу се налази списак места у студентским домовима за школску 2023/24. годину.

У периоду од петка 24. 11. до 15. 12. 2023. године студентима ће бити доступне електронске анонимне Анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника за предмете које су слушали у првом триместру академске 2023/24. године.

Приступ онлајн анкетама је доступан преко студентског web сервиса: https://studentskiservis.ict.edu.rs/Home/Login

Попуњавање анкета је значајно за унапређење квалитета наставе и молимо вас да анкете попуните у предвиђеном року.

Расподела места за студентске домове обавиће се у Школи у среду, 29.11.2023. године у сали 7 према следећем распореду:

- Мушкарци у 10:00 часова

- Девојке у 11:30 часова

Обавезно понети индекс.

У прилогу се налазе коначне ранг листе студената за школску 2023/24. годину.