Студент у фокусу | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Студент у фокусу 

Најновија стручна знања из области студијског програма

Студенти су у подстицајном окружењу отворени за интердисциплинарни приступ студирању настојећи да разумеју како се стечена знања међусобно повезују и какав утицај имају на локалном и глобалном нивоу. Они су подржани од стране наставника који су у перманентном процесу усавршавања и праћења научне и стручне литературе и који усмеравају развој младих стручњака у складу са трендовима у пословном окружењу, јер студент нам је у фокусу.

Student u fokusu

Руководилац студијског програма је лице за сва студентска питања

Сваки студијски програм има руководиоца студијског програма. Студенти се могу обратити руководиоцу студијског програма у случају било каквих недоумица, недостатка информација или појашњења правила и процедура која омогућавају неометано остваривање студентских дужности, права и обавеза.

Као подршка томе, руководиоци студијских програма ће организовати Отворена врата за све године студија појединачно где ће се одговорити на сва важна питања везана за упис наредне године студија, избор модула, праксу, завршни рад... јер студент нам је у фокусу.

Student u fokusu

Ослушкујемо потребе студената и правовремено делујемо

У циљу ефикасног процеса реализације наставе и предиспитних и испитних обавеза, дефинисана је процедура објављивања распореда колоквијума и испита како би студенти могли да унапред организују своје време и ефективно га уложе у савладавање наставних садржаја.

Усвојене су смернице квалитетне комуникације са студентима, у смислу унапређења свих важних повратних информација ка студентима (благовременог одговарања на имејл поруке, објављивања резултата, консултације...).

На нивоу нашег Одсека дефинисана је процедура за реализацију стручне праксе. На сајту се налази списак компанија из различитих области информационих и комуникационих технологија са којима је наш Одсек потписао Споразум о пословно- техничкој и стручној сарадњи.

Student u fokusu

У сарадњи са Студентским парламентом стварамо услове за реализацију спортских активности и секција. Наши студенти су већ дужи низ година изузетно успешни учесници различитих студентских спортских такмичења и манифестација на нивоу Универзитета и високошколских установа. Поштујући опредељење ка здравом начину живота, омогућили смо студентима удруживање у спортске секције и редовне тренинге спортских екипа за футсал, одбојку, кошарку и стони тенис, јер студент нам је у фокусу.

Student u fokusu