Преузимање докумената на реверс | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Преузимање докумената на реверс 

Студенти документа могу преузети радним данима у периоду од 10 до 13 часова у студентској служби.

За преузимање је потребан индекс, потврда из библиотеке да се студент раздужио са књигама (студенти могу мејлом затражити издавање потврде обраћајући се на мејл biblioteka@ict.edu.rs), као и уплатница о плаћеним трошковима за преузимање (преузимање документације плаћа се 1000 динара, број жиро рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Преузимање документације на реверс, позив на број 2-број-индекса).