FTTH удружење Србије | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

FTTH удружење Србије 

Одсек Висока ICT школа је један од оснивача FTTH удружења Србије. Удружење промовише FTTH технологију, која потрошачима, компанијама и појединцима омогућава најбржу могућу доступност глобалних мрежа и сервиса, и тиме позитивно утиче на развој животног и радног окружења. FTTH удружења Србије је члан FTTH Council Europe и тиме прижа својим члановима актуелне податке у области развоја и примене FTTH технологије у Европи.